90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

JU Dom starih "Grabovac" obavještava prijatelje i rodbinu korisnika naših usluga da će od 19. maja 2021.godine organizovati posjete korisnicima pod nadzorom u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje.
Posjete će biti organizovane svakim danom u periodu od 10.30 do 14.00 časova uz obaveznu najavu i tačno određen termin.
Omogućene su posjete korisnicima ukoliko posjetilac ima:
- dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije
- negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h
- dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 90 dana.
Omogućene su posjete korisnicima u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga. Posjete su ograničenog trajanja te se organizuju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 2 metra između svih osoba.
Posjetioci imaju obavezu cijelo vrijeme da nose masku i da se pridržavaju drugih mjera zaštite(dezinfekcija ruku i sl.).
Omogućene su posjete korisnicima u unutrašnjim prostorima pružaoca usluga kada iz objektivnih razloga posjetu nije moguće organizovati u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga . Posjete su ograničenog trajanja i organizuju se prema unaprijed utvrđenom rasporedu.
Posjete su dozvoljene isključivo pojedincima/kama uz obavezno nošenje lične zaštitne opreme ( hirurška maska ) uz obaveznu najavu, mjerenje temperature i dezinfekciju ruku i obuće na samom ulasku u krug ustanove.
Zakazivanje termina je moguće ostvariti radnim danima u periodu od 08.00 do 14.00 časova na sledeće brojeve telefona:
Odjeljnje gerijatrije (H paviljon) 067 181 328
Odjeljenje psihogerijatrije (G paviljon) 067 334 010
Odjeljenje demencije 067 582 340
Odjeljnje palijativne njege 069 813 443
Molimo sve zakazane posjete da poštuju termine i obavezu nošenja LZO, kao i da sa sobom ponesu lični indentifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i fotokopiju potrebnih potvrda (dokaz o vakcinaciji, negativan PCR test i dokaz o infekciji Sars Kov 2 - orginal potvrda na uvid).
VIDIMO SE USKORO....

pdfPrivremene_preporuke.pdf


 

II REGIONALNA KONFERENCIJA - Kvalitet života u Domovima za odrasle i starije osobe “ ZA ZERU VIŠE ” – BANJA LUKA

Dana 26.09.2014. godine održana je Druga regionalna konferencija "Za zeru više" u Banjaluci koju je otvorila potpredsjednica Vlade Republike Srpske g-dja Nada Tešanović. Organizator konferencije je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i JU Dom za starija lica – Banja Luka.

Članovi delegacije Crne Gore, koju su činili direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu g-din Goran Kuševija, savjetnik Ministra rada i socijalnog staranja g-din Dragan Đukanović, direktor Centra za socijalni rad Nikšić g-din Ivan Mitrović, direktor Doma starih Grabovac - Risan g-din Zoran Vukićević i stručne radnice Doma starih Grabovac – Risan g-dja Biljana Raičević, g-dja Biljana Guberinić, g-dja Aleksandra Lalošević i g-dja Desanka Krivokapić, prisustvovali su Drugoj regionalnoj konferenciji "Za zeru više" u Banjaluci.

Domaćin Konferencije, direktor JU Doma za starija lica – Banja Luka, g-din Vinko Lolić u uvodnom izlaganju istakao je da ustanova kojom rukovodi je u procesu dobijanja ISO standarda 9001:2008, odnosno da se konstantno radi na obezbjeđivanju kvalitetnije usluge i bolje socijalne zaštite starih. Prezentaciju timskog rada u procesu implementacije medjunarodnog standarda ISO 9001: 2008, predstavili su stručni radnici Doma za starija lica iz Banja Luke g-dja Renata Ražić i g-din Drago Tomašević.

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske g-din Ljubo Lepir, govorio je o uvođenju standardizacije usluga socijalne zaštite za stara lica, odnosno jedinstvenih standarda za privatni i javni sektor. Na kraju pozvao je sve Domove starih iz Republike Srpske da se priključe Asocijaciji domova starih koja je učestvovala na Konferenciji i istakao značaj razmjene iskustava u ovoj oblasti izmedju domova u regionu.

Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Crne Gore g-din Goran Kuševija, prezentovao je rezultate procesa Reforme sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori i izradu Projekta informacionog sitema socijalnog staranja "Socijalni karton", koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Put do dobijanja medjunarodnog standarda ISO 9001: 2008, sve prednosti i rizike, predstavile su stručne radnice Doma starih Risan g-dja Biljana Guberinić i g-dja Desanka Krivokapić.

Direktor Doma za stara lica "Danica Vogrinec" iz Maribora g-din Marko Slavič, prezentovao je ekonomske uslove za trajno održivi sistem brige o starim osobama i istakao rad na podizanju vlastitog brenda u socijalnoj zaštiti, uz naglasak da želi da starijim ljudima da nešto više od onog što očekuju. To je pristup "Za zeru više", koji je i moto ove konferencije i naveo da Dom u Mariboru nudi i pruža razne vrste usluge za svoje korisnike. Prezentaciju Zakona o dugotrajnoj zaštiti i osiguranju za stara lica i kriterijume za ulazak u sistem, kao i uključenost doma u pružanju usluga u lokalnoj zajednici, predstavile su stručne radnice Doma za stara lica "Danica Vogrinec" iz Maribora g-dja Jelka Černivec i g-dja Vesna Špilič Horvat.

Dom za duševno obolela lica " Vasilije Ostroški – Čudotvorac" iz Novog Bečeja prezentovao je lično planiranje kao put ka kvalitetnijem životu korisnika u domu. Prezentaciju su predstavile stručne radnice Doma g-dja Dijana Lalić i g-dja Kristina Balint.

Na konferenciji su takodje, imali učešće i prof. dr Miroslav Brkić, koji je prezentovao lično planiranje, a o timskom radu u oblasti gerijatrije govorio je prof dr Dejan Sumrak.

Konferencija "Za zeru više" ima za cilj razmjenu pozitivnih iskustava domova za stara i odrasla lica u regionu, odnosno podizanje kvaliteta i standarda života korisnika tih domova.

 

donacije 1

glas grabovca

Jezik

Pretraga