90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

 

 FB IMG 1663999456607

 

Posjete su omogućene svakim danom u periodu od 10:30 do 20:00 časova bez prethodne najave.


 

 

II REGIONALNA KONFERENCIJA - Kvalitet života u Domovima za odrasle i starije osobe “ ZA ZERU VIŠE ” – BANJA LUKA

Dana 26.09.2014. godine održana je Druga regionalna konferencija "Za zeru više" u Banjaluci koju je otvorila potpredsjednica Vlade Republike Srpske g-dja Nada Tešanović. Organizator konferencije je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i JU Dom za starija lica – Banja Luka.

Članovi delegacije Crne Gore, koju su činili direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu g-din Goran Kuševija, savjetnik Ministra rada i socijalnog staranja g-din Dragan Đukanović, direktor Centra za socijalni rad Nikšić g-din Ivan Mitrović, direktor Doma starih Grabovac - Risan g-din Zoran Vukićević i stručne radnice Doma starih Grabovac – Risan g-dja Biljana Raičević, g-dja Biljana Guberinić, g-dja Aleksandra Lalošević i g-dja Desanka Krivokapić, prisustvovali su Drugoj regionalnoj konferenciji "Za zeru više" u Banjaluci.

Domaćin Konferencije, direktor JU Doma za starija lica – Banja Luka, g-din Vinko Lolić u uvodnom izlaganju istakao je da ustanova kojom rukovodi je u procesu dobijanja ISO standarda 9001:2008, odnosno da se konstantno radi na obezbjeđivanju kvalitetnije usluge i bolje socijalne zaštite starih. Prezentaciju timskog rada u procesu implementacije medjunarodnog standarda ISO 9001: 2008, predstavili su stručni radnici Doma za starija lica iz Banja Luke g-dja Renata Ražić i g-din Drago Tomašević.

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske g-din Ljubo Lepir, govorio je o uvođenju standardizacije usluga socijalne zaštite za stara lica, odnosno jedinstvenih standarda za privatni i javni sektor. Na kraju pozvao je sve Domove starih iz Republike Srpske da se priključe Asocijaciji domova starih koja je učestvovala na Konferenciji i istakao značaj razmjene iskustava u ovoj oblasti izmedju domova u regionu.

Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Crne Gore g-din Goran Kuševija, prezentovao je rezultate procesa Reforme sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori i izradu Projekta informacionog sitema socijalnog staranja "Socijalni karton", koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Put do dobijanja medjunarodnog standarda ISO 9001: 2008, sve prednosti i rizike, predstavile su stručne radnice Doma starih Risan g-dja Biljana Guberinić i g-dja Desanka Krivokapić.

Direktor Doma za stara lica "Danica Vogrinec" iz Maribora g-din Marko Slavič, prezentovao je ekonomske uslove za trajno održivi sistem brige o starim osobama i istakao rad na podizanju vlastitog brenda u socijalnoj zaštiti, uz naglasak da želi da starijim ljudima da nešto više od onog što očekuju. To je pristup "Za zeru više", koji je i moto ove konferencije i naveo da Dom u Mariboru nudi i pruža razne vrste usluge za svoje korisnike. Prezentaciju Zakona o dugotrajnoj zaštiti i osiguranju za stara lica i kriterijume za ulazak u sistem, kao i uključenost doma u pružanju usluga u lokalnoj zajednici, predstavile su stručne radnice Doma za stara lica "Danica Vogrinec" iz Maribora g-dja Jelka Černivec i g-dja Vesna Špilič Horvat.

Dom za duševno obolela lica " Vasilije Ostroški – Čudotvorac" iz Novog Bečeja prezentovao je lično planiranje kao put ka kvalitetnijem životu korisnika u domu. Prezentaciju su predstavile stručne radnice Doma g-dja Dijana Lalić i g-dja Kristina Balint.

Na konferenciji su takodje, imali učešće i prof. dr Miroslav Brkić, koji je prezentovao lično planiranje, a o timskom radu u oblasti gerijatrije govorio je prof dr Dejan Sumrak.

Konferencija "Za zeru više" ima za cilj razmjenu pozitivnih iskustava domova za stara i odrasla lica u regionu, odnosno podizanje kvaliteta i standarda života korisnika tih domova.