90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

 

 FB IMG 1663999456607

 

Posjete su omogućene svakim danom u periodu od 10:30 do 20:00 časova bez prethodne najave.


 

 

Filter
 • POSJETA RADNIKA DOMA „DANICA VOGRINEC“ IZ MARIBORA DOMU STARIH „GRABOVAC“

  Našu ustanovu u periodu od 05.10.2013.godine do 20.10.2013.godine posjetilo je 150 radnika Doma „Danica Vogrinec" iz Maribora. Tom prilikom naši gosti su se upoznali sa radom našeg Doma. Takođe naši gosti su obišli Perast, Kotor, Mauzolej na Lovćenu, Manastir Ostrog.

 • ZAKLJUČCI SA PRVE REGIONALNE KONFERENCIJE „STARENJE I STAROST-KVALITET ŽIVOTA“ KOJA JE ODRŽANA U DOMU STARIH „GRABOVAC“ U RISNU 1-2. OKTOBAR 2013. GOD.

  zakljucci_radnimat_03102013Neophodna je kontinuirana razmena znanja i iskustava, kako ustanova koje obezbjeđuju uslugu smještaja za odrasle i stare korisnike, tako i svih stručnjaka čiji rad može doprinijeti kvalitetu usluga za stare i pružaoca usluga za ove korisnike u zajednici. U tom cilju, inicijatori konferencije uložiće napor da konferencija o kvalitetu života starih u sistemu socijalne zaštite postane tradicionalna konferencija koja bi se organizovala jednom godišnje, povodom 1.oktobra, međunarodnog dana starih.

  Uvođenje kvalitetnih usluga kao jednu od osnovnih pretpostavki podrazumijeva kontinuiranu obuku i razvoj kompetencija stručnih radnika i saradnika. Iz tih razloga neophodno je razviti mehanizam unapređivanja profesionalnih kompetencija zaposlenih u ustanovama za smeštaj odraslih i starih korisnika. Takođe je neophodno razvijati stručne kompetencije svih drugih stručnih radnika i saradnika u socijalnoj zaštiti koji rade na obezbjeđivanju podrške starima. Potrebno je učiniti napore da se razvije sistem obuke i supervizije, kao  i da se razviju i primijene i druge metode razvoja profesionalnih znanja i veština stručnjaka.

  U tom cilju, bilo bi dobro u narednom periodu raditi na dva osnovna pravca razvoja kompetencija: kreiranje i realizacija potrebnih programa obuke, u čijem razvoju bi učestvovale internacionalne grupe stručnjaka, okupljene oko zajedničkog centra za obuku, i omogućavanje kontinuirane  razmjene znanja i iskustava ( radionice, upotreba savremenih komunikacionih tehnologija, seminari, tematski stručni skupovi....), kako u okviru svake od zemalja učesnica, tako i na internacionalnom planu.

 • Proslavljen Dan Doma 1. oktobar - Međunarodni dan starih

  U čast 1. oktobra - Međunarodnog dana starih, u Domu starih "Grabovac" je organizovana prodajna izložba radova korisnica i korisnika iz domova u Risnu, Novom Bečeju, Mariboru, Banja Luci i Sarajevu, kao i folklorna priredba.

 • 1.- 2. OKTOBAR 2013. GODINE PRVA REGIONALNA KONFERENCIJA „STARENJE I STAROST – KVALITET ŽIVOTA“

  Jedan od ključnih pravaca reforme sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori je uvođenje kvalitetnih usluga i definisanje minimalnih standarda kvaliteta usluga. Posebna pažnja poklanja se i razvoju kvalitetnih usluga za stare, kako kada su u pitanju usluge u zajednici, tako i kada se radi o uslugama smeštaja za odrasla i stara lica. Cilj ovih usluga je unapređenje zaštite starih i unapređenje njihovog kvaliteta života.

  Radi iniciranja aktivnosti na polju razvoja usluga za stare, Ministasrtvo rada i socijalnog staranja Crne Gore, u saradnji sa  UNDP i Domom  starih ’’Grabovac’’ iz Risna, organizovalo je Prvu regionalnu konfereciju pod nazivom ’’Starenje i starost-kvalitet života’’koja je održana 1-2. oktobra 2013. godine u Domu starih „Grabovac“ u Risnu.

  Osnovna ideja konferencije je da se podstake razmjena znanja i iskustava stručnajka iz regiona koji se bave problemom starih na način koji može da doprinese unapređenju usluga za stare.  Ideja o organizovanju konferencije inicirana je od strane pet domova koji obezbeđuju uslugu smještaja za stare sa različitim životnim teškoćama - Dom starih ’’Grabovac’’ iz Risna, Dom za smještaj duševno oboljelih lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ iz Novog Bečeja, Socijalno gerijatrijski centar iz Banja Luke, Dom „Danica-Vogrinec“ iz Maribora i Kantonalna ustanova „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ iz Sarajeva.

  Program konferencije organizovan je u dvije cjeline. U prvoj cjelini govorilo se o razvoju usluga za stare u zajednici i ulozi lokalne samouprave, dok je druga cjelina bila posvećena kvalitetu života starih koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite, sa posebnim osvrtom na kvalitet života starih oboljelih od demencije.

  Uvodna izlaganja dali su g-din Goran Kuševija, Direkror Direktorata za socijalno  staranje i dječju zaštitu – Reformski procesi socijalne zaštite u Crnoj Gori, prof.dr Agima Ljaljević, direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje – Promocija regionalnog razvoja umrežavanja relevantnih javno volonterskih aktera koji se bave socio-zdravstvenom zaštitom starih, Milanović Lidija, psiholog , Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i konsultant UNDP- Kvalitet života starih lica u ustanovi socilalne zaštite i dr Mirjana Čukić, direktor Klinike za neurologiju Kliničkog centra Crne Gore – Medicinski aspekt demencije. O stručnom radu sa korisnicima i načinima za unapređenje kvaliteta života korisnika govorili su stručnjaci iz ustanova za smeštaj iz doma starih „Grabovac“  iz Risna, Doma za smještaj duševno oboljelih lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ iz Novog Bečeja, Socijalno gerijatrijskog centra iz Banja Luke, Doma „Danica-Vogrinec“ iz Maribora i Kantonalne ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ iz Sarajeva.

 • Otvorena 1. Regionalna konferencija „Starenje i starost – kvalitet života“

  Dom starih Grabovac u Risnu danas je dobio sertifikat kvaliteta ISO 9001- 2008. Povodom 1. oktobra Dana starih, ovu potvrdu visokih standarda u oblasti socijalne zaštite, pružanja usluga, kvaliteta kontrole, rada i menadžmenta, direktoru Grabovca Zoranu Vukićeviću uručili su predstavnici Fondacije Grabovac iz Amsterdama. U našoj ustanovi sa dugom tradicijom brige o starima Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNDP danas su započeli i dvodnevnu regionalnu konferenciju pod nazivom "Starenje i starost-kvalitet života", podržane IPA projektom pod nazivom „Reforma socijalne i dječje zaštite - unaprijeđenje socijalne inkluzije", koji finansira Evropska unija, a značajnim sredstvima pomaže Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom iz Budve.

  Otvarajući konferenciju direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne, Goran Kuševija, kazao je da je osnovni cilj razvoja socijalne zaštite starih osoba u Crnoj Gori usmjeren na poboljšanje njihovog socijalnog statusa, jačanje društvene kohezije, podsticanje i njegovanje nezavisnosti i sposobnosti da pomognu sami sebi, kao i predupređivanje pojava njihove marginalizacije. On je naglasio da se u Crnoj Gori sve više razvija moderniji odnos, manje opterećen tradicionalnim shvatanjima o ustanovama za smještaj starijih osoba. „Razlog tome je i kvalitet usluga koje se pružaju u ustanovama za smještaj starijih osoba kao što je Dom starih Grabovac u Risnu", rekao je Kuševija.

  Dom starih Grabovac je prva institucija u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite u Crnoj Gori koja je ispunila sve zahtjeve sistema upravljanja kvalitetom. Ovo predstavlja veliko priznanje, ali i više odgovornosti za dobro poslovanje – kazao je stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski.

 • ISALAMSKA ZAJEDNICA CRNE GORE POSJETILA JU DOM STARIH „GRABOVAC“ U RISNU

  Povodom Bajrama Islamska zajednica u Crnoj Gori , Odbor islamske zajednice za Boku Kotorsku i Budvu u saradnji sa NVO “Galaksi” , iz Tivta  dana 26.10.2012. godine posjetili su korisnike Doma.

  Imam Meho Marinović , predsjednik islamske zajednice za Boku Kotorsku i Budvu, Mulić Erfad , sekretar islamske zajednice za Kotor, Tivat, Budvu i Herceg Novi , direktor NVO “Galaksi” , Šabotić Bajro , član odbora islamske zajednice i NVO i Uka Beriša , član odbora NVO, čestitali su Bajram korisnicima doma koji su pripadnici muslimanske vjeroispovijesti. Takođe, imenovani su donijeli posluženje za sve korisnike doma.

  Prilikom svoje posjete imenovani  su imali sastanak sa članovima menadžment tima doma.

 • Ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović posjetio JU Dom starih „Grabovac“ u Risnu

  Dana 23.10.2012. godine ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović je bio u radnu posjetu JU Dom starih „Grabovac“ u Risnu . Ministar je održao zajednički sastanak sa direktorom naše ustanove Zoranom Vukićevićem ,  menadžment timom Doma starih „Grabovac“ , kao i sa direktorom Doma starih „Bijelo Polje“ Besimom Kadićem i menadžment timom Doma iz Bijelog Polja. Takođe, prilikom posjete ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović je obišao korisnike svih paviljona naše ustanove.

 • UČEŠĆE NA KONGRESU „NOVI PUTEVI“ PALIJATIVA,HOSPICIJ, NJEGA U STAROSNOJ DOBI

  Dana 11.10.2012. i 12.10.2012.godine, zaposleni u JU Dom starih«Grabovac« u Risnu ucestvovali su na kongresu »Novi putevi« palijativa, hospicij, njega u starosnoj dobi.

  Organizator kongresa bio je Katolicki Duhovni centar«Sanetae Crucis«, a pod pokroviteljstvom Generalne Poglavarice Marienhaus GmbH, Sr.Edith Magar.

 • OTVARANJE IZLOŽBE RADIONICE CRTANJA I SLIKANJA „TREĆE DOBA“ IZ PODGORICE

  Dana 11.10.2012. godine  naši korisnici u pratnji socijalne službe prisustvovali otvaranju izložbe radionice crtanja i slikanja »Treće doba« iz Podgorice .

  U prisustvu Udruženja penzionera Podgorice i Saveza udruženja penzionera Crne Gore , kao i mnogobrojnih gostiju izložba je otvorena   u Muzeju grada Perasta.

 • JU RESURSNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU „PODGORICA“

  Dana 05.10.2012. godine JU Resursni centar za djecu i mlade »Podgorica« posjetili  su korisnike  Doma starih »Grabovc« - Risan.

  Zajedno sa djecom koja su  korisnici JU Resursnog centra za djecu i omladinu »Podgorica«  bili su njihovi roditelji, stručni radnici pomenute ustanove , kao i direktor.

 • OBILAZAK DNEVNOG BORAVKA ZA STARE U NIKŠIĆU

  Povodom 1 oktobra, Međunarodnog dana starih naši korisnici u pratnji koordinatora druge smjene  posjetili su Dnevni Centar u Nikšiću.

  Tom prilikom naši korisnici su prisustvovali koktelu koji je upriličen povodom dana starih.

 • REDOVNI SASTANAK PREDSTAVNIKA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD, JAVNIH USTANOVA CG I ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE IZBJEGLICA VLADE CG

  Dana 01.10.2012. godine u JU Domu-u starih »Grabovac« - Risan održan je redovni sastanak u prisustvu predstavnika Doma, predstavnika centara za socijalni rad, predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zbrinjavanje izbjeglih i raseljnih lica, na kome je raspravljano o aktuelnim problemima zbrinjavanja korisnika koji borave u ovoj ustanovi.

 • MEĐUNARODNI DAN STARIH U DOMU STARIH „GRABOVAC“ - RISAN

  Dana 01.10.2012. godine u JU Domu-u starih »Grabovac« - Risan proslavljen je Međunarodni dan starih i  65 godina postojanja i plodnog rada.

  Tim povodom u prisustvu mnogobrojnih gostiju održan je kulturno zabavni program , koktel i otvorena je prodajna izložba naših korisnika .

 • Predstavnici Doma starih “ Grabovac” – Risan prisustvovali Kongresu iz oblasti medicine i socijalnog rada u organizaciji Katoličkog duhovnog centra „Sanctae Crucis“ – Sukuruć – Tuzi

  Kongresu_iz_oblasti_medicine_i_socijalnog_rada_u_TuzimaDirektor Doma starih "Grabovac" - Risan g-din Zoran Vukićević, g – dja dr Nada Glogovac, ljekar Doma, g-đa Aleksandra Jovanović, fizioterapeut, g-đa Vasvija Luković, glavna med.sestra Doma i g-đica Katarina Čubranović, dipl. med. Sestra, učestvovali su na Kongresu iz oblasti medicine i socijalnog rada, koji je održan od 06. – 08. oktobra 2011. godine na temu „ Pogled na budućnost – dijagnostika, terapija i integracija osoba sa poteškoćama u razvoju ", u organizaciji Katoličkog duhovnog centra „Sanctae Crucis" – Sukuruć – Tuzi i "Marienhaus" GmbH - Franjevačke misije sestara Waldbreitbach iz Njemačke.

  Na Kongresu je bilo više referata i održane su brojne radionice za učesnike Kongresa i roditelje djece sa smetnjama u razvoju. Predavači na Kongresu bili su iz uglednih ustanova "Marienhaus" GmbH - Waldbreitbach iz Njemačke prof.dr Jorg Franz Degenhardt – psihijatar, dr Bettina Mesenholl – neonatolog-pedijatar, Johann Georg Zielinski – direktor terapeutskog obrazovnog centra za fizoterapeute, dr Reiner Hasmann – social-pedijatar i pater Frano Dushaj, voditelj Katoličkog duhovnog centra.

 • Ministar Numanović posjetio JU Dom starih "Grabovac" - Risan povodom 1.oktobra Međunarodnog dana starih lica

  DanDomaPovodom 1. oktobra Međunarodnog dana starih lica ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović, sa saradnicima posjetio je Dom starih "Grabovac" u Risnu.

  1. oktobar je i dan ustanove Dom starih "Grabovac" u Risnu, u kojem trenutno boravi 310 korisnika. 

  Tom prilikom je na svečan način obilježen završetak radova na rekonstrukciji fasade i bravarije na paviljonu "G" i uređenja dvorišta doma, za šta su ministarstvo rada i socijalnog staranja i  Dom starih izdvojili sredstva u visini od 300.000€.

  U novootvorenom parku površine 2,6 hiljada metara kvadratnih Doma starih u Risnu u jednom trenutku, u takozvanim terapeutskim vrtovima, može da radi 70 korisnika doma. Sve je u parku prilagođeno starima i onima koji su nepokretni u kolicima, počev od žardinjera i klupa, do bilja na kome nema ničeg opasnog po stare poput oštrica, trnja niti otrovnih bobica.  

  Takođe za dan Doma, organizovana je prodajna izložba radova korisnika Doma starih i sva sredstva koja se prikupe biće namijenjena njihovom kulturnom životu, za izlet i neophodan materijal za aktivnosti radne terapije. Izloženi su ručni radovi, pletene rukavice, kape, šalovi, puloveri, crteži i slike u akvarel tehnici i rađeni sa rižom. To su uglavnom radovi pojedinaca, a ima i onih rukotvorina koje grupno radi po 4 do 5 korisnika ove Ustanove.

 • Povodom Međunarodnog dana starih ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović posjetio JU Dom starih „Grabovac“ u Risnu

  Risan_1.10.2010._godine Povodom Međunarodnog dana starih ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović posjetio JU Dom starih „Grabovac" u Risnu

  Povodom Međunarodnog dana starih, koji se obilježava 01. oktobra, ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović danas je posjetio JU Dom starih "Grabovac" u Risnu.

  Kao i u većini zemalja, u Crnoj Gori proces starenja stanovništva ubrzava. Oko 17% naše populacije je starije od 60 godina, oko 12% stanovnika je starije od 65 godina, a bilježi se i rast stanovnika starijih od 80 godina života. Promjene u tradicionalnom načinu života nužno su dovele do potrebe osmišljavanja kvalitetnih oblika zaštite stanovnika trećeg životnog doba.