90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

Od 20.09.2021.godine dozvoljene su posjete našim stanarima po preporukama IZJZ Crne Gore. Posjete će biti organizovane svakim danom u periodu od 10.30 do 14.00 časova uz obaveznu najavu i tačno određenom terminu.


Omogućene su posjete korisnicima ukoliko posjetilac ima:
- dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije a ne više od 180 dana.
- negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h
- dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 180 dana.


Omogućene su posjete korisnicima u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga. Posjete su ograničenog trajanja te se organizuju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 2 metra između svih osoba.
Posjetioci imaju obavezu cijelo vrijeme da nose masku i da se pridržavaju drugih mjera zaštite(dezinfekcija ruku i sl.).
Omogućene su posjete korisnicima u unutrašnjim prostorima pružaoca usluga kada iz objektivnih razloga posjetu nije moguće organizovati u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga . Posjete su ograničenog trajanja i organizuju se prema unaprijed utvrđenom rasporedu.
Posjete su dozvoljene isključivo pojedincima/kama uz obavezno nošenje lične zaštitne opreme ( hirurška maska ) uz obaveznu najavu, mjerenje temperature i dezinfekciju ruku i obuće na samom ulasku u krug ustanove.


Zakazivanje termina je moguće ostvariti radnim danima u periodu od 08.00 do 14.00 časova na sledeće brojeve telefona:
Odjeljnje gerijatrije (H paviljon) 067 149 006
Odjeljenje psihogerijatrije (G paviljon) 067 149 003
Odjeljnje palijativne njege i odjeljenje demencije 067 149 004


Molimo sve zakazane posjete da poštuju termine i obavezu nošenja LZO, kao i da sa sobom ponesu lični indentifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i fotokopiju potrebnih potvrda (dokaz o vakcinaciji, negativan PCR test i dokaz o infekciji Sars Kov 2 - orginal potvrda na uvid).

Filter
 • SARADNJA DOMA STARIH „GRABOVAC“ I KONATONALNE USTANOVE „DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA“ SARAJEVO

  Dana 27.11.2013. godine predstavnici Doma starih „Grabovac" iz Risna učestvovali su okruglom stolu „Organizirano stanovanje u zajednici, uz podršku-izgradnja socijalnih mreža, razvoj i primjena dobrih praksi" u Sarajevu.

  Posjeta Kantonalne ustanove „Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" je imala radni karakter, gdje smo se i dogovorili oko nastavka kontinuirane regionalne saradnje i razmjene kadrova.

 • IZLOŽBA RADOVA DJECE IZ VRTIĆA „RADOST“ IZ RISNA

  U Domu starih „Grabovac" u Risnu, u prostorijama radne terapije na odjeljnju za palijativnu njegu djeca iz vrtića „Radost" – Kotor, vaspitna jedinica iz Risna u sklopu kreativne radionice „Žuti listić" izložili su radove na temu jesen koje su uradili sa njihovim roditeljima.

  Izložba je otvorena od 01.11.2013.godine i trajeće tri dana. Svi zainteresovani mogu pogledati radove u vremenu od 10:00 do 12:00 časova . DOBRODOŠLI

 • KREATIVNA RADIONICA U DOMU STARIH “ GRABOVAC”

  Dana 30.11.2013.godine djeca iz OŠ „Veljo Drobnjaković“ iz Risna održali su kreativnu radionicu u prostorijama radne terapije na odjeljenju za palijativnu njegu. Tema radionice bila je modelarstvo i djeca su tom prilikom u saradnji sa našim korisnicima pravila zmaja. Sa djecom u pratnji bili su njihovi nastavnici Ana Šouc i Radivoj Čvorović.

 • OSNOVNA ŠKOLA „VELJKO DROBNJAKOVIĆ“, IZ RISNA POSJETILA JU DOM STARIH „GRABOVAC“ U RISNU

  Dana 16.11.2012. godine učenici drugog razreda Osnovne škole »Veljko Drobnjaković«, iz Risna, posjetili  su korisnike  Doma starih  »Grabovac« - Risan.

  Učenici sa  su  sa korisnicima učestvovali u radnoj terapiji, pravili su novogodišnje čestitke , nakon čega je bilo zajedničko posluženje.

 • DRUGI TRIJALNI AUDIT U JU DOMU STARIH „GRABOVAC“ U RISNU

  trijalni_adit_1_2012

  U periodu od 13. do 15. 11. 2012. godine u JU Domu starih „Grabovac“ u Risnu održan je drugi traijalni audit od strane Auditora David Scheele MBA. Trijalni audit je sproveden u prisustvu predstavnika fondacije „Grabovac“ John Van Nimwegen i menadžera za kvalitet Aleksandre Docevski.  trijalni_adit_2_2012

 • KANTONALNA JAVNA USTANOVA „DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRIGIH OSOBA“ SARAJEVO POSJETILA JU DOM STARIH „GRABOVAC“ U RISNU

  Kantonalna JU “Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” Sarajevo od 10. do 12. 11 . 2012. godine posjetili su naš dom i obišli korisnike  svih paviljona. Posjeta je imala radi karakter, direktor , socijalni radnik i pravnik pomenute ustanove upoznali su se sa iskustvima rada naše ustanove , načinom funkcionisanja, kao i uslovima našeg doma. Takođe, potpisan je memorandum o budućoj saradnji između dvije ustanove.

 • Dom starih dobio najveće priznanje grada Kotora - nagradu " 21. Novembar " za 2011. godinu

  Ovogodisnji-laureati_2Gradonačelnica Kotora g-đa Maja Ćatović, povodom proslave Dana opštine Kotor najveće priznanje grada Kotora – Nagradu »21. novembar« uručila je direktoru Doma starih »Grabovac« u Risnu Zoranu Vukićeviću i direktoru Specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti dr Aleksandru Tomčuku. U obrazloženju odluke žiri je napisao da se Domu starih i Specijalnoj bolnici nagrade dodjeljuju zbog značajnog unapređenja kvaliteta i humanog pristupa u pružanju njege starim i licima sa mentalnim oboljenjima.

 

donacije 1

glas grabovca

Jezik

Pretraga