90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

Od 20.09.2021.godine dozvoljene su posjete našim stanarima po preporukama IZJZ Crne Gore. Posjete će biti organizovane svakim danom u periodu od 10.30 do 14.00 časova uz obaveznu najavu i tačno određenom terminu.


Omogućene su posjete korisnicima ukoliko posjetilac ima:
- dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije a ne više od 180 dana.
- negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h
- dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 180 dana.


Omogućene su posjete korisnicima u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga. Posjete su ograničenog trajanja te se organizuju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 2 metra između svih osoba.
Posjetioci imaju obavezu cijelo vrijeme da nose masku i da se pridržavaju drugih mjera zaštite(dezinfekcija ruku i sl.).
Omogućene su posjete korisnicima u unutrašnjim prostorima pružaoca usluga kada iz objektivnih razloga posjetu nije moguće organizovati u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga . Posjete su ograničenog trajanja i organizuju se prema unaprijed utvrđenom rasporedu.
Posjete su dozvoljene isključivo pojedincima/kama uz obavezno nošenje lične zaštitne opreme ( hirurška maska ) uz obaveznu najavu, mjerenje temperature i dezinfekciju ruku i obuće na samom ulasku u krug ustanove.


Zakazivanje termina je moguće ostvariti radnim danima u periodu od 08.00 do 14.00 časova na sledeće brojeve telefona:
Odjeljnje gerijatrije (H paviljon) 067 149 006
Odjeljenje psihogerijatrije (G paviljon) 067 149 003
Odjeljnje palijativne njege i odjeljenje demencije 067 149 004


Molimo sve zakazane posjete da poštuju termine i obavezu nošenja LZO, kao i da sa sobom ponesu lični indentifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i fotokopiju potrebnih potvrda (dokaz o vakcinaciji, negativan PCR test i dokaz o infekciji Sars Kov 2 - orginal potvrda na uvid).

DOMOVI ZA STARE POD POSEBNIM NADZOROM INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE

Na današnjoj konferenciji za medije NKT za zarazne bolesti, na kojoj su govorili dr Senad Begić i dr Aleksandar Kujović, predstavnike medija interesovalo je da li je korona virus zabilježen u nekom od domova za stare.
,,Domovi za stare su, Institutu za javno zdravlje, institucije od posebnog interesa i od posebne važnosti i tu, kao i u mnogim situacijama do sada, mi učimo iz iskustva drugih. Zbog toga su za sve domove za stare predložene posebne mjere koje su mnogo strožije od onih za zdravstvene ustanove i te mjere se odnose, kako na štićenike domova, tako i na sve zaposlene. Dakle, cilj nam je da infekciju novim korona virusom držimo što dalje od domova za stare jer korona virus toj populaciji čini najveću štetu. Svi su pod posebnim nadzorom lokalnih epidemioloških službi, a Institut za javno zdravlje sprovodi epidemiološki nadzor i potporu ustanovama za socijalno zbrinjavanje i ni u jednoj od ovih ustanova nije zabilježen ni jedan slučaj zaraze, kako među zaposlenima, tako i među štićenicima", odgovorio je dr Senad Begić, pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Predstavnike medija zanimalo je i da li će medicinskim radnicima domova za stare biti povećane zarade za 15 odsto, s obzirom na to da su zaposleni ovih ustanova u izolaciji sa korisnicima, a da je ostalim medicinskim radnicima uvećana zarada.
,,Ministarstvo rada i socijalnog staranja nadležno je za te ustanove, ne Ministarstvo zdravlja, i to nije pitanje za nas već za Vladu Crne Gore", rekao je dr Aleksandar Kujović, član Kriznog medicinskog štaba.

 

donacije 1

glas grabovca

Jezik

Pretraga