"...Odziv zaposlenih veći za 30 odsto u odnosu na prvu samoizolaciju dovoljno govori o duhu kolektiva koji vlada u Grabovcu..." Idemo dalje...