90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

O B A V J E Š T E NJ E

 

POSJETE KORISNICIMA !
OD 1.02.2022. godine dozvoljene su posjete korisnicima Doma "Grabovac".
Posjete su omogućene svakim danom u periodu od 10.30 do 14.00 časova uz obaveznu najavu i u tačno određenom terminu.
 
Zakazivanje termina je moguće ostvariti radnim danima u periodu od 08.00 do 14.00 časova na sledeće brojeve telefona:
Odjeljenje gerijatrije (H paviljon) 067 149 006
Odjeljenje psihogerijatrije (G paviljon) 067 149 003
Odjeljnje palijativne njege i odjeljenje demencije 067 149 004 
 
USLOVI ZA POSJETU 
- dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije a ne više od 180 dana.
- negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h
- dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 180 dana.
POSJETIOCI MORAJU DONIJETI ISKLJUČIVO ORIGINAL DOKAZ JEDNOG OD NAVEDENIH USLOVA.
Elektronske forme dokaza nisu mjerodavne.
Posjete koje su vremenski ograničene se održavaju u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga uz poštivanje svih epidemioloških mjera i nošenja zaštitne opreme (dezinfekcija, socijalna distanca, maske) 
Omogućene su posjete korisnicima u unutrašnjim prostorima pružaoca usluga kada iz objektivnih razloga posjetu nije moguće organizovati u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga . 
 
Molimo sve zakazane posjete da poštuju termine i obavezu nošenja LZO, kao i da sa sobom ponesu lični indentifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i fotokopiju potrebnih potvrda (dokaz o vakcinaciji, negativan PCR test i dokaz o infekciji Sars Kov 2 - orginal potvrda na uvid).

JU Dom starih ,,Grabovac'' integrisan je u javni zdravstveni sistem Crne Gore

IMG 20220115 172847JU Dom starih ,,Grabovac''  integrisan je u javni zdravstveni sistem Crne Gore  nakon brojnih inicijativa, mukotrpne borbe, te izazova sa kojima se medicinsko osoblje Doma suočavalo u pogledu medicinskog zbrinjavanja korisnika usluga Doma, pogotovo u toku borbe protiv korona virusa. Veliku zahvalnost za zalaganje dugujemo generalnoj direktorici Direktorata za javno zdravlje dr Ivani Živković i ministarki zdravlja dr Jeleni Borovinić Bojović !!

NOVINE:

-Ljekarima i  zdravstvenom osoblju će biti omogućeno  pisanje elektronskih uputa, kao i recepata, što do sada nije bilo moguće.

-Unaprijediće se i način nabavke terapije i medicinskih sredstava neophodnih za kvalitetno liječenje i pružanje kontuinirane zdravstvene zaštite u ovoj ustanovi.

-Status zdravstvenih radnika ove ustanove će biti izjednačen sa zdravstvenim radnicima javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima.

Ova odluka donijeta je na sjednici Vlade Crne Gore 29. decembra 2021 godine nakon što su predstavnici Ministarstva Zdravlja, Ministarstva finansija i socijalnog staramja i Fonda za zdravstveno osiguranje i menadžmenta doma starih u Risnu ukazali na višegodišnje probleme sa kojim se suočava ta ustanova.