90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

2672022 1226

 

Trenutno su zabranjene posjete na odjeljenjima Palijativne njege "P", Demencije "D" i Gerijatrije "H".

 

Posjete na odjeljenju Psiho-gerijatrije "G" odvijaju se po ranije utvrđenim uslovima.


 

GLINARA DOMA U NOVOM SJAJU

Naši korisnici u okviru radno-okupacione terapije imaju osposobljenu potpuno fukcionalnu glinarnicu sa zaposlenom magistarkom konzervacije i restauracije u okviru iste. Ovim je unapređena već postojeća radno-okupaciona terapija sa ciljem da korisnici usluga Doma unaprijede svoje manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti sa ciljem poboljšanja fizičke i mentalne funkcije.