90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

2672022 1226

 

Trenutno su zabranjene posjete na odjeljenjima Palijativne njege "P", Demencije "D" i Gerijatrije "H".

 

Posjete na odjeljenju Psiho-gerijatrije "G" odvijaju se po ranije utvrđenim uslovima.


 

“Pružanje podrške u oblasti rehabilitacije i reintegracije starijih ljudi u okviru socijalne zaštite"

JU Dom starih "Grabovac" i Aleksandra Grujović iz NVO Art of living Montenegro su u prostorijama Doma početkom sedmice započeli sa realizacijom projekta “Pružanje podrške u oblasti rehabilitacije i reintegracije starijih ljudi u okviru socijalne zaštite".

Vježbe se održavaju za dvije grupe korisnika dnevno, gdje korisnici zajedno sa zaposlenima rade vježbe prilagođene njihovim sposobnostima i uče nove tehnike disanja sa ciljem relaksacije tijela i duha.

Ono što posebno raduje i zaposlene i korisnike je to da radionice počinju i završavaju uz muziku i ples. 🥰🎊🎉