slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Prilog o našim korisnicima Veljku i Jasminki Iković

“U društvu ovakvih ljudi osjećamo se uzvišeno i zahvalno što postoje kao putokazi kroz mutna vremena jer…. lako je okrenuti leđa, ali treba podmetnuti leđa”
Zahvaljujemo se Seadu Sadikoviću i sjajnoj Vlatki Raičević sa RTCG koji su prilogom o našim korisnicima Veljku i Jasminki Iković pokazali javnosti definiciju prave ljubavi, a koja je svoje utičište našla upravo u našem Domu.