slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Zvanično je otvorena Internacionalna umjetnička kolonija "Grabovac 2022"

Ugostili smo umjetnike iz više evropskih zemalja koji će svoje radove raditi u krugu Doma, te će svakodnevno održavati slikarske i vajarske radionice sa korisnicima Doma u okviru naše radno-okupacione terapije sa ciljem razvijanja kreativnih sposobnosti i edukacije.

Vjera Mujović, prijateljica Doma i glumica Narodnog pozorišta u Beogradu, u sklopu umjetničke kolonije, održati će 17.05.2022.godine prigodan program za korisnike Doma.

 

 

12. maj se obilježava kao međunarodni dan sestrinstva koji između ostalog ima za cilj da se apeluje na sva vladina tijela, organizacije i ustanove, da uvaže ovu profesiju i da odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihovu požrtvovanost i brigu o pacijentima, pogotovo nakon borbe sa Covid-19 virusom. 

Oko 50 medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u JU Dom starih "Grabovac" Risan zaslužni su za visok stepen medicinske usluge koju ova ustanova pruža, te im ovom prilikom čestitamo dan sestrinstva. ♥️

 

 

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-pretkvalifikaciju

Ministarstvo kapitalnih investicija objavilo je javni poziv za pretkvalifikaciju za tender za izvođenje radova na primjeni mjera energetske efikasnosti za rekonstrukciju odjeljenja gerijatrije (objekat H) Doma starih "Grabovac", Risan.

Izvođenje radova je planirano u okviru projekta “Unaprijeđenje energetske efikasnosti energetske efikasnosti u javnim zgradama”.

Sredstva za implementaciju projekta su obezbijeđena od strane KfW banke, EU i iz budžeta Crne Gore.

JU Dom starih "Grabovac" je jedina ustanova iz oblasti socijalne zaštite u Crnoj Gori koja je ušla u projekat sa planom rekonstruisanja dva objekta, pomenutog odjeljenja gerijatrije a sljedeće godine očekuje se odobrenje za rekonstrukciju odjeljenja psiho-gerijatrije (objekat G) u okviru istog projekta, koji je takođe prošao u III fazu energetske efikasnosti.

Direktor Doma Srđan Dragomanović izjavio je da riječ je o objektu hotelskog tipa koji će imati 40 jednokrevetnih soba i 6 dvokrevetnih apartmana, te da će Dom starih "Grabovac, nakon rekonstrukcije ove dvije zgrade, biti jedan od najmodernijih i najbolje infrastrukturno opremljenih domova u Evropi.

Trud, upornost i samouvjerenost uprave i svih zaposlenih Doma u pružanju što bolje medicinske i psiho-socijalne zaštite korisnika, doveli su do velikih pomaka u kontekstu napretka ustanove, te se nadamo što većim uspjesima u budućnosti.

U nastavku možete pogledati idejno rješenje projekta i izjavu direktora Doma Srđana Dragomanovića po pitanju istog

 

CRNA GORA 552022

 

JU Dom starih "Grabovac" Risan u saradnji sa akademskim vajarom Lukom Radojevićem u periodu od 13.-19.05.2022. godine organizuje umjetničku koloniju "Grabovac 2022" koja će ove godine okupiti akademske slikare i vajare iz više zemalja.

Umjetnici će tokom trajanja kolonije stvarati umjetnička djela u krugu Doma, kao i pomagati korisnicima Doma pri stvaranju njihovih umjetnina kao vid radno-okupacione terapije.

Umjetnička djela stvorena tokom kolonije, predstavićemo gostima i javnosti na izložbi posljednjeg dana kolonije.

 

Organizovali smo druženje i tombolu u kafiću Doma kako bi korisnici proveli što kvalitetnije vrijeme na svježem vazduhu.

JU Dom starih "Grabovac" ima implementiran HACCP sistem za bezbjednost hrane, odnosno licencu za pripremu i posluživanje hrane na osnovu Codex Alimentarius, izdatu od njemačke renomirane akreditacione kuće Tuv Thuringen, koja je obnovljena u ovom mjesecu nakon sprovedene provjere od strane auditora pomenute akreditacione kuće i njihove potvrde o zadovoljavanju svih uslova za propisnu pripremu i posluživanje hrane u skladu sa HACCP sistemom.

3BLJC02022112Zert srb page 0001

Naši saradnici iz kompanije Surfmont doo  donirali su Domu sredstva za dezinfekciju. 

Ovim putem im se zahvaljujemo.

IMG 20220420 141906 072