slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Za naše korisnike dan Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije! Dan zemlje koju su gradili i koja će zauvijek biti njihova! Zahvaljujući učenicima OŠ "Veljko Drobnjaković" iz Risna i odjeljenja iz Morinja, proslava ovog, za naše korisnike, bitnog dana, uveličana je prvenstveno polaganjem pionirske zakletve, kao i raznim recitacijama, plesnim tačkama, pjevanjem i glumom. Takođe dugujemo zahvalnost Gradskom horu Kulturni Centar "Nikola Djurkovic"iz Kotora čije su članice izvedbom jugoslovenskih pjesama vratile naše korisnike u neka srećnija vremena.

Poruka za dugovječan život koju ima za sve jeste: “Što manje sjekiranja, dobra ishrana. Brige dođu i prođu…” 🥰

Iznenađenje su joj priredili zaposleni na odjeljenju palijativne njege na kojem je smještena!

Ludmila za zaposlene koje brinu o njoj kaže:

“Zadovoljna sam sestrama, socijalnim radnicima, doktorom, nemam ama baš nijednu primjedbu. Mnogo ih sve volim, svaka od njih mi je mnogo služna, kao da sam ih ja podizala. Sretna sam i zadovoljna, imala sam dobrog muža, imam djecu, unučad, praunučad, u domu ove divne ljude, imam sve”

U periodu od 13.11. 2022 - 16.11.2022. predstavnici naše ustanove godine boravili su u KJU Nahorevo- Sarajevo, sa ciljem nastavka prekogranične saradnje sa kojom naša ustanova ima dugogodišnju saradnju koja je pauzirana uslijed pandemije korona virusa.

Zajednički smo posjetili KJU Gerontološki centar Sarajevo gdje smo potpisali Sporazum o saradnji i upoznali se sa procedurama rada ove ustanove.

Takođe, razgovarali smo o početku saradnje sa upravom JU Zavod Pazarić

Saradnja ustanova socijalne zaštite je ključ unaprijeđivanja sa istim ciljem za sve ustanove, a to je profesionalni razvoj, edukacija i usavršavanje radnika sa ciljem pružanja što boljih usluga korisnicima naših ustanova.

“U društvu ovakvih ljudi osjećamo se uzvišeno i zahvalno što postoje kao putokazi kroz mutna vremena jer…. lako je okrenuti leđa, ali treba podmetnuti leđa”
Zahvaljujemo se Seadu Sadikoviću i sjajnoj Vlatki Raičević sa RTCG koji su prilogom o našim korisnicima Veljku i Jasminki Iković pokazali javnosti definiciju prave ljubavi, a koja je svoje utičište našla upravo u našem Domu.
 

Studenti III godine Univerziteta Donja Gorica, shodno nastavnom planu i programu studija Primijenjene psihologije, u organizovanim grupama na sedmičnom nivou, posjetili su našu ustanovu u okviru vježbi na predmetu Psihopatologija koji vodi dr sci Veselinka Milović, specijalista kliničke psihologije i upoznali se sa radom psiho-socijalne službe Doma. 

Nadamo se daljnjoj saradnji naše Ustanove i Univerziteta kroz niz aktivnosti koje ćemo zajedno organizovati sa ciljem što bolje edukacije studenta.

Planske, organizovane i osmišljene kreativne radno-okupacione aktivnosti omogućavaju korisnicima usluga Doma "Grabovac" da steknu nova znanja i vještine, da se osjećaju korisno, da vide rezultate svog rada uz pomoć zaposlenih u psiho-socijalnoj službi - Vesne Đuranović i Jovane Bjeladinović.

U starijoj životnoj dobi, kada se pojedinac susreće sa fizičkim ograničenjima te kada je fizičko zdravlje često narušeno kao posljedica starenja organizma, posebno je važno održati dobro mentalno zdravlje. Mentalno zdrava osoba se lakše nosi s tjelesnim ograničenjima i stresovima koji su nerijetki u starijoj dobi kao posljedica suočavanja s nizom promjena.

Služba za psiho-socijalnu podršku Doma svakodnevnim aktivnostima aktivno radi na poboljšanju mentalnog stanja korisnika.

10102022 1412