slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

U NEKIM SLUČAJEVIMA, SMJEŠTAJ U DOM NIJE JEDINA, VEĆ NAJBOLJA OPCIJA

Ljekar Doma dr Nikola Popović i državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Anka Vukićević govorili su u emisiji MREZA.ME na RTCG televiziji o značaju Ustanova socijalne zaštine, trenutnoj situaciji u našem Domu i implementaciji Doma "Grabovac" u javni zdravstveni sistem Crne Gore.

Naši korisnici u okviru radno-okupacione terapije imaju osposobljenu potpuno fukcionalnu glinarnicu sa zaposlenom magistarkom konzervacije i restauracije u okviru iste. Ovim je unapređena već postojeća radno-okupaciona terapija sa ciljem da korisnici usluga Doma unaprijede svoje manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti sa ciljem poboljšanja fizičke i mentalne funkcije.

Ljekar Doma dr Nikola Popović govorio je u emisiji "60 minuta" o trenutnoj situaciji u našoj ustanovi i integrisanju Doma u zdravstveni sistem CG.

Ljekar naše ustanove dr Nikola Popović, gostovao je u jutarnjem programu TV VIJESTI gdje je govorio o integrisanju JU Dom starih "Grabovac" u zdravsteni sistem Crne Gore.

Klasična protivpožarna zaštita u vidu aparata za gašenje požara je dopunjena najnovijom generacijom protivpožarnog urađaja FIRE X.

FIRE X uređaji su instalirani na svim lokacijama u Domu za koje postoji rizik od pojave požara. 

Naime, prednost ovog uređaja je to što se sam aktivira u samo nekoliko sekundi nakon kontakta sa vatrom, te oslobađa gustu smjesu plinova i praška koje se inače koristi za gašenje požara. 

Lopta se samostalno aktivira, te za njeno korištenje nije potrebna posebna obuka ili bilo kakvo tehničko znanje. FIRE X je naprava kojoj nije potrebna ljudska intervencija kako bi se aktivirala, ali se svakako može koristiti na način da se sa bezbjedne udaljenosti ubaci na izvor vatre, kako bi se požar ugasio.

IMG 20220115 172847JU Dom starih ,,Grabovac''  integrisan je u javni zdravstveni sistem Crne Gore  nakon brojnih inicijativa, mukotrpne borbe, te izazova sa kojima se medicinsko osoblje Doma suočavalo u pogledu medicinskog zbrinjavanja korisnika usluga Doma, pogotovo u toku borbe protiv korona virusa. Veliku zahvalnost za zalaganje dugujemo generalnoj direktorici Direktorata za javno zdravlje dr Ivani Živković i ministarki zdravlja dr Jeleni Borovinić Bojović !!

NOVINE:

-Ljekarima i  zdravstvenom osoblju će biti omogućeno  pisanje elektronskih uputa, kao i recepata, što do sada nije bilo moguće.

-Unaprijediće se i način nabavke terapije i medicinskih sredstava neophodnih za kvalitetno liječenje i pružanje kontuinirane zdravstvene zaštite u ovoj ustanovi.

-Status zdravstvenih radnika ove ustanove će biti izjednačen sa zdravstvenim radnicima javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima.

Ova odluka donijeta je na sjednici Vlade Crne Gore 29. decembra 2021 godine nakon što su predstavnici Ministarstva Zdravlja, Ministarstva finansija i socijalnog staramja i Fonda za zdravstveno osiguranje i menadžmenta doma starih u Risnu ukazali na višegodišnje probleme sa kojim se suočava ta ustanova.

JU Dom starih "Grabovac" je Odlukom Opštine Kotor, odnosno Odlukom Komisije za izbor ustanove za realizaciju usluge podrška za život u zajednici - pomoć i njega starijih lica u kući, dana 27.12.2021.godine izabrana kao realizator navedene usluge. 

Komisija je nakon razmatranja prijava i administrativne provjere, ustanovila da "Grabovac" ispunjava sve kriterijume iz Javnog poziva, te donijela jednoglasnu odluku o izboru JU Dom starih "Grabovac" za realizaciju usluge podrška za život u zajednici - pomoć i njega starijih lica u kući. 

311221 1457

29.12.2021.godine. 53. sjednica Vlade Crne Gore

Od dolaska trenutnog menadžmenta na čelo JU Dom starih "Grabovac", intenzivno se radilo na integrisanju naše ustanove u javni zdravstveni sistem. U više navrata, predlozi i napori menadžmenta da se Dom implementira u javni zdravstveni sistem nailazili su na otpor i odbijanje od strane Fonda zdravstva i Ministarstva zdravlja. Nakon intervencija i zalaganja gospođe Živković dr Ivane, generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, , državnog sekretara Velja Čađenovića i Ministarke zdravlja Borovinić Bojović dr Jelene, problemi sa kojima se susreće "Grabovac" po pitanju zdravstvene zaštite se aktuelizovao i pokrenuo sa mrtve tačke.

Ovom prilikom upućujemo veliku zahvalnost Ministarstvu zdravlja Crne Gore u ime svih korisnika i zaposlenih JU Dom starih "Grabovac" jer su prepoznali probleme sa kojima se susreće naša Ustanova, pogotovo u periodu pandemije Covid-19 virusa.

Predstavnici Opštine Bar, Centra za socijalni rad Bar, te članovi Crvenog krsta iz Bara, posjetili su Dom "Grabovac" i tom prilikom donijeli novogodišnje poklone za stanare Doma sa teritorije Barske opštine.

Zahvaljujemo im, kao i svim ostalim donatorima koji svojim djelovanjem pomažu korisnike i uljepšavaju im ove praznične dane.

27122021 1122

Nastavnici i učenici Helen Doron English Montenegro (Podgorica, Kotor, Bar, Budva) pripremili su i uručili pregršt novogodišnjih poklona korisnicima usluga Doma starih "Grabovac.

Ovi mali ljudi velikog srca, pokazali su cijelom društvu kako se cijene i poštuju bake i deke, te su pored poklona poslali i ručno nacrtane čestitke pune iskrenih i toplih riječi.

Druženje djece i stanara Doma je ove godine izostalo, ali se nadamo druženju sledeće godine!

Turistička Organizacija Opštine Kotor, NVU Karampana i Apoteka Medicor su u zajedničkoj manifestaciji "Od Božića до Божића" posjetili i našu Ustanovu, te predstavnicima Doma uručili novogodišnje poklone za korisnike.

Nažalost, zbog epidemiološke situacije, druženje Deda mraza i vilenjaka sa stanarima Doma je ove godine izostalo, ali se radujemo druženju sljedeće godine.

Foto: Ranko Maraš/Turistička Organizacija Opštine Kotor