Upravni odbor

 

Darka Džabasan - predstavnik osnivača

 

Ivana Bošković - predstavnik osnivača

 

Danilo Đurović - predstavnik korisnika