90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

O B A V J E Š T E NJ E

 

POSJETE KORISNICIMA !
OD 1.02.2022. godine dozvoljene su posjete korisnicima Doma "Grabovac".
Posjete su omogućene svakim danom u periodu od 10.30 do 14.00 časova uz obaveznu najavu i u tačno određenom terminu.
 
Zakazivanje termina je moguće ostvariti radnim danima u periodu od 08.00 do 14.00 časova na sledeće brojeve telefona:
Odjeljenje gerijatrije (H paviljon) 067 149 006
Odjeljenje psihogerijatrije (G paviljon) 067 149 003
Odjeljnje palijativne njege i odjeljenje demencije 067 149 004 
 
USLOVI ZA POSJETU 
- dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije a ne više od 180 dana.
- negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h
- dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 180 dana.
POSJETIOCI MORAJU DONIJETI ISKLJUČIVO ORIGINAL DOKAZ JEDNOG OD NAVEDENIH USLOVA.
Elektronske forme dokaza nisu mjerodavne.
Posjete koje su vremenski ograničene se održavaju u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga uz poštivanje svih epidemioloških mjera i nošenja zaštitne opreme (dezinfekcija, socijalna distanca, maske) 
Omogućene su posjete korisnicima u unutrašnjim prostorima pružaoca usluga kada iz objektivnih razloga posjetu nije moguće organizovati u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga . 
 
Molimo sve zakazane posjete da poštuju termine i obavezu nošenja LZO, kao i da sa sobom ponesu lični indentifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i fotokopiju potrebnih potvrda (dokaz o vakcinaciji, negativan PCR test i dokaz o infekciji Sars Kov 2 - orginal potvrda na uvid).

Snimanje filma "Živi i zdravi"

Danas je 8 korisnika naše Ustanove uz pratnju službe za psiho-socijalnu podršku statiralo u filmu "Živi i zdravi" reditelja Ivana Marinovića, u produkciji Adriatic Western  produkcijske kuće u kojoj glavne uloge igraju Goran Slavić i Tihana Lazović.

 

Internacionalna umjetnička kolonija "Grabovac 2022"

Zvanično je otvorena Internacionalna umjetnička kolonija "Grabovac 2022"

Ugostili smo umjetnike iz više evropskih zemalja koji će svoje radove raditi u krugu Doma, te će svakodnevno održavati slikarske i vajarske radionice sa korisnicima Doma u okviru naše radno-okupacione terapije sa ciljem razvijanja kreativnih sposobnosti i edukacije.

Vjera Mujović, prijateljica Doma i glumica Narodnog pozorišta u Beogradu, u sklopu umjetničke kolonije, održati će 17.05.2022.godine prigodan program za korisnike Doma.

 

 

MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA

12. maj se obilježava kao međunarodni dan sestrinstva koji između ostalog ima za cilj da se apeluje na sva vladina tijela, organizacije i ustanove, da uvaže ovu profesiju i da odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihovu požrtvovanost i brigu o pacijentima, pogotovo nakon borbe sa Covid-19 virusom. 

Oko 50 medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u JU Dom starih "Grabovac" Risan zaslužni su za visok stepen medicinske usluge koju ova ustanova pruža, te im ovom prilikom čestitamo dan sestrinstva. ♥️

 

 

Rekonstrukcija odjeljenja gerijatrije. Projekat “Unaprijeđenje energetske efikasnosti energetske efikasnosti u javnim zgradama”

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-pretkvalifikaciju

Ministarstvo kapitalnih investicija objavilo je javni poziv za pretkvalifikaciju za tender za izvođenje radova na primjeni mjera energetske efikasnosti za rekonstrukciju odjeljenja gerijatrije (objekat H) Doma starih "Grabovac", Risan.

Izvođenje radova je planirano u okviru projekta “Unaprijeđenje energetske efikasnosti energetske efikasnosti u javnim zgradama”.

Sredstva za implementaciju projekta su obezbijeđena od strane KfW banke, EU i iz budžeta Crne Gore.

JU Dom starih "Grabovac" je jedina ustanova iz oblasti socijalne zaštite u Crnoj Gori koja je ušla u projekat sa planom rekonstruisanja dva objekta, pomenutog odjeljenja gerijatrije a sljedeće godine očekuje se odobrenje za rekonstrukciju odjeljenja psiho-gerijatrije (objekat G) u okviru istog projekta, koji je takođe prošao u III fazu energetske efikasnosti.

Direktor Doma Srđan Dragomanović izjavio je da riječ je o objektu hotelskog tipa koji će imati 40 jednokrevetnih soba i 6 dvokrevetnih apartmana, te da će Dom starih "Grabovac, nakon rekonstrukcije ove dvije zgrade, biti jedan od najmodernijih i najbolje infrastrukturno opremljenih domova u Evropi.

Trud, upornost i samouvjerenost uprave i svih zaposlenih Doma u pružanju što bolje medicinske i psiho-socijalne zaštite korisnika, doveli su do velikih pomaka u kontekstu napretka ustanove, te se nadamo što većim uspjesima u budućnosti.

U nastavku možete pogledati idejno rješenje projekta i izjavu direktora Doma Srđana Dragomanovića po pitanju istog

 

UMJETNIČKA KOLONIJA "GRABOVAC"

CRNA GORA 552022

 

JU Dom starih "Grabovac" Risan u saradnji sa akademskim vajarom Lukom Radojevićem u periodu od 13.-19.05.2022. godine organizuje umjetničku koloniju "Grabovac 2022" koja će ove godine okupiti akademske slikare i vajare iz više zemalja.

Umjetnici će tokom trajanja kolonije stvarati umjetnička djela u krugu Doma, kao i pomagati korisnicima Doma pri stvaranju njihovih umjetnina kao vid radno-okupacione terapije.

Umjetnička djela stvorena tokom kolonije, predstavićemo gostima i javnosti na izložbi posljednjeg dana kolonije.

 

TOMBOLA! 🎁🎀

Organizovali smo druženje i tombolu u kafiću Doma kako bi korisnici proveli što kvalitetnije vrijeme na svježem vazduhu.

OBNOVLJENA LICENCA ZA PRIPREMU I POSLUŽIVANJE HRANE PO MEĐUNARODNO PRIZNATOM HACCP SISTEMU ZA BEZBJEDNOST HRANE!

JU Dom starih "Grabovac" ima implementiran HACCP sistem za bezbjednost hrane, odnosno licencu za pripremu i posluživanje hrane na osnovu Codex Alimentarius, izdatu od njemačke renomirane akreditacione kuće Tuv Thuringen, koja je obnovljena u ovom mjesecu nakon sprovedene provjere od strane auditora pomenute akreditacione kuće i njihove potvrde o zadovoljavanju svih uslova za propisnu pripremu i posluživanje hrane u skladu sa HACCP sistemom.

3BLJC02022112Zert srb page 0001