90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

O B A V J E Š T E NJ E

 

POSJETE KORISNICIMA !
OD 1.02.2022. godine dozvoljene su posjete korisnicima Doma "Grabovac".
Posjete su omogućene svakim danom u periodu od 10.30 do 14.00 časova uz obaveznu najavu i u tačno određenom terminu.
 
Zakazivanje termina je moguće ostvariti radnim danima u periodu od 08.00 do 14.00 časova na sledeće brojeve telefona:
Odjeljenje gerijatrije (H paviljon) 067 149 006
Odjeljenje psihogerijatrije (G paviljon) 067 149 003
Odjeljnje palijativne njege i odjeljenje demencije 067 149 004 
 
USLOVI ZA POSJETU 
- dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije a ne više od 180 dana.
- negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h
- dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 180 dana.
POSJETIOCI MORAJU DONIJETI ISKLJUČIVO ORIGINAL DOKAZ JEDNOG OD NAVEDENIH USLOVA.
Elektronske forme dokaza nisu mjerodavne.
Posjete koje su vremenski ograničene se održavaju u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga uz poštivanje svih epidemioloških mjera i nošenja zaštitne opreme (dezinfekcija, socijalna distanca, maske) 
Omogućene su posjete korisnicima u unutrašnjim prostorima pružaoca usluga kada iz objektivnih razloga posjetu nije moguće organizovati u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga . 
 
Molimo sve zakazane posjete da poštuju termine i obavezu nošenja LZO, kao i da sa sobom ponesu lični indentifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i fotokopiju potrebnih potvrda (dokaz o vakcinaciji, negativan PCR test i dokaz o infekciji Sars Kov 2 - orginal potvrda na uvid).

“Pružanje podrške u oblasti rehabilitacije i reintegracije starijih ljudi u okviru socijalne zaštite"

JU Dom starih "Grabovac" i Aleksandra Grujović iz NVO Art of living Montenegro su u prostorijama Doma početkom sedmice započeli sa realizacijom projekta “Pružanje podrške u oblasti rehabilitacije i reintegracije starijih ljudi u okviru socijalne zaštite".

Vježbe se održavaju za dvije grupe korisnika dnevno, gdje korisnici zajedno sa zaposlenima rade vježbe prilagođene njihovim sposobnostima i uče nove tehnike disanja sa ciljem relaksacije tijela i duha.

Ono što posebno raduje i zaposlene i korisnike je to da radionice počinju i završavaju uz muziku i ples. 🥰🎊🎉

NVO THE ART OF LIVING MONTENEGRO

PRUŽANJE PODRŠKE U OBLASTI REHABILITACIJE I REINTEGRACIJE STARIJIH LJUDI U OKVIRU SOCIJALNE ZAŠTITE

Organizacija Art of living Montenegro je započela realizaciju projekta koji partnerski realizuje sa našom Ustanovom, Institutom za medije Crne Gore i Centrom za socijalni rad Kotor.

TRAJANJE PROJEKTA: 7 mjeseci

POLAZNICI: 60 korisnika i 10 zaposlenih u JU Dom starih "Grabovac" Risan

CILJ: Učenje novih životnih vještina sa ciljem osnaživanja ličnosti, transformacije negativnih emocija, vraćanja saopouzdanja, umanjivanja osjećaja napuštenosti i izolovanosti.

EMISIJA MREZA.ME NA RTCG TV

U NEKIM SLUČAJEVIMA, SMJEŠTAJ U DOM NIJE JEDINA, VEĆ NAJBOLJA OPCIJA

Ljekar Doma dr Nikola Popović i državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Anka Vukićević govorili su u emisiji MREZA.ME na RTCG televiziji o značaju Ustanova socijalne zaštine, trenutnoj situaciji u našem Domu i implementaciji Doma "Grabovac" u javni zdravstveni sistem Crne Gore.

GLINARA DOMA U NOVOM SJAJU

Naši korisnici u okviru radno-okupacione terapije imaju osposobljenu potpuno fukcionalnu glinarnicu sa zaposlenom magistarkom konzervacije i restauracije u okviru iste. Ovim je unapređena već postojeća radno-okupaciona terapija sa ciljem da korisnici usluga Doma unaprijede svoje manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti sa ciljem poboljšanja fizičke i mentalne funkcije.

EMISIJA 60 MINUTA

Ljekar Doma dr Nikola Popović govorio je u emisiji "60 minuta" o trenutnoj situaciji u našoj ustanovi i integrisanju Doma u zdravstveni sistem CG.

EMISIJA BOJE JUTRA - TV VIJESTI

Ljekar naše ustanove dr Nikola Popović, gostovao je u jutarnjem programu TV VIJESTI gdje je govorio o integrisanju JU Dom starih "Grabovac" u zdravsteni sistem Crne Gore.

JU Dom starih "Grabovac" kontinuirano radi na poboljšanju zaštite života svojih stanara i zaposlenih

Klasična protivpožarna zaštita u vidu aparata za gašenje požara je dopunjena najnovijom generacijom protivpožarnog urađaja FIRE X.

FIRE X uređaji su instalirani na svim lokacijama u Domu za koje postoji rizik od pojave požara. 

Naime, prednost ovog uređaja je to što se sam aktivira u samo nekoliko sekundi nakon kontakta sa vatrom, te oslobađa gustu smjesu plinova i praška koje se inače koristi za gašenje požara. 

Lopta se samostalno aktivira, te za njeno korištenje nije potrebna posebna obuka ili bilo kakvo tehničko znanje. FIRE X je naprava kojoj nije potrebna ljudska intervencija kako bi se aktivirala, ali se svakako može koristiti na način da se sa bezbjedne udaljenosti ubaci na izvor vatre, kako bi se požar ugasio.

JU Dom starih ,,Grabovac'' integrisan je u javni zdravstveni sistem Crne Gore

IMG 20220115 172847JU Dom starih ,,Grabovac''  integrisan je u javni zdravstveni sistem Crne Gore  nakon brojnih inicijativa, mukotrpne borbe, te izazova sa kojima se medicinsko osoblje Doma suočavalo u pogledu medicinskog zbrinjavanja korisnika usluga Doma, pogotovo u toku borbe protiv korona virusa. Veliku zahvalnost za zalaganje dugujemo generalnoj direktorici Direktorata za javno zdravlje dr Ivani Živković i ministarki zdravlja dr Jeleni Borovinić Bojović !!

NOVINE:

-Ljekarima i  zdravstvenom osoblju će biti omogućeno  pisanje elektronskih uputa, kao i recepata, što do sada nije bilo moguće.

-Unaprijediće se i način nabavke terapije i medicinskih sredstava neophodnih za kvalitetno liječenje i pružanje kontuinirane zdravstvene zaštite u ovoj ustanovi.

-Status zdravstvenih radnika ove ustanove će biti izjednačen sa zdravstvenim radnicima javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima.

Ova odluka donijeta je na sjednici Vlade Crne Gore 29. decembra 2021 godine nakon što su predstavnici Ministarstva Zdravlja, Ministarstva finansija i socijalnog staramja i Fonda za zdravstveno osiguranje i menadžmenta doma starih u Risnu ukazali na višegodišnje probleme sa kojim se suočava ta ustanova.

JU Dom starih "Grabovac" izabran kao realizator usluge podrška za život u zajednici - pomoć i njega starijih lica u kući

JU Dom starih "Grabovac" je Odlukom Opštine Kotor, odnosno Odlukom Komisije za izbor ustanove za realizaciju usluge podrška za život u zajednici - pomoć i njega starijih lica u kući, dana 27.12.2021.godine izabrana kao realizator navedene usluge. 

Komisija je nakon razmatranja prijava i administrativne provjere, ustanovila da "Grabovac" ispunjava sve kriterijume iz Javnog poziva, te donijela jednoglasnu odluku o izboru JU Dom starih "Grabovac" za realizaciju usluge podrška za život u zajednici - pomoć i njega starijih lica u kući. 

311221 1457

Ministarstvo zdravlja uputilo Vladi Crne Gore Informacije o aktuelnim problemima u JU Dom starih "Grabovac", sa predlozima rješenja za prevazilaženje postojećih problema u ostvarivanju zdravstvene zaštite korisnika

29.12.2021.godine. 53. sjednica Vlade Crne Gore

Od dolaska trenutnog menadžmenta na čelo JU Dom starih "Grabovac", intenzivno se radilo na integrisanju naše ustanove u javni zdravstveni sistem. U više navrata, predlozi i napori menadžmenta da se Dom implementira u javni zdravstveni sistem nailazili su na otpor i odbijanje od strane Fonda zdravstva i Ministarstva zdravlja. Nakon intervencija i zalaganja gospođe Živković dr Ivane, generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, , državnog sekretara Velja Čađenovića i Ministarke zdravlja Borovinić Bojović dr Jelene, problemi sa kojima se susreće "Grabovac" po pitanju zdravstvene zaštite se aktuelizovao i pokrenuo sa mrtve tačke.

Ovom prilikom upućujemo veliku zahvalnost Ministarstvu zdravlja Crne Gore u ime svih korisnika i zaposlenih JU Dom starih "Grabovac" jer su prepoznali probleme sa kojima se susreće naša Ustanova, pogotovo u periodu pandemije Covid-19 virusa.

Posjeta predstavnika Opštine Bar, Centra za socijalni rad i Crvenog krsta Bar

Predstavnici Opštine Bar, Centra za socijalni rad Bar, te članovi Crvenog krsta iz Bara, posjetili su Dom "Grabovac" i tom prilikom donijeli novogodišnje poklone za stanare Doma sa teritorije Barske opštine.

Zahvaljujemo im, kao i svim ostalim donatorima koji svojim djelovanjem pomažu korisnike i uljepšavaju im ove praznične dane.

27122021 1122