slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

“Noć mode u Grabovcu 2022”

Prilog: Dnevnik RTCG, novinarka Nevenka Macan

RETROSPEKTIVA RADA JU DOM STARIH "GRABOVAC" U PERIODU OD 2018.-2021. GODINE

VIII Regionalna konferencija - Za zeru više


 
 
 
 

Prilog TV 1 o nedavno održanoj modnoj reviji u našoj ustanovi

Izgradnja novog objekta odjeljenja gerijatrije

Riječ je o objektu hotelskog tipa koji će imati 40 jednokrevetnih soba I 6 dvokrevetnih apartmana.
Rekonstrukcija objekta H, starog 50 godina, predviđena je za 2022. , dok je za 2023.godinu predviđena rekonstrukcija objekta psihogerijatrije - G objekta.
Dom starih Grabovac, nakon rekonstrukcije ove dvije zgrade, biće jedan od najmodernijih i najbolje infrastrukturno opremljenih domova u Evropi.
Kuriozitet je i to da su jedina dva objekta iz oblasti socijalne zaštite koja su obuhvaćena ovom kreditnom linijom, objekti kojima upravlja JU Dom starih Grabovac.