slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Obuka za primjenu tehnika programa GRABFIPS za osobe sa problemima demencije

U Domu starih  ,,Bijelo Polje" održana je dvodnevna obuka pod nazivom ,,Obuka za primjenu tehnika programa GRABFIPS za osobe sa problemima demencije".

Obuka je akreditovana od strane Zavoda za socijalnu i dečju zaštitu i namijenjen je stručnim radnicima i saradnicima.

Predavači su zaposleni u našoj ustanovi - psihološkinja Biljana Cimbaljevic i specijalista primijenjene fizioterapije Emil Luković.