slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Jelovnici

U Domu starih "Grabovac", usvojeni su jelovnici sa čijom primjenom započinjemo 01.10.2023. godine.
Jelovnici su prilagođeni potrebama i životnom dobu korisnika, a isti su proizvod saradnje prehrambenog tehnologa nase ustanove, mr Anđele Nišić i Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Napominjemo da su pored ovih jelovnika, zastupljeni i jelovnici za dijabetičare, jelovnici koji su prilagođeni vjerskim običajima, kao i jelovnici koji se formiraju na osnovu trenutnog zdravstvenog stanja korisnika.