slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Dana 26.09.2014. godine održana je Druga regionalna konferencija "Za zeru više" u Banjaluci koju je otvorila potpredsjednica Vlade Republike Srpske g-dja Nada Tešanović. Organizator konferencije je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i JU Dom za starija lica – Banja Luka.

Članovi delegacije Crne Gore, koju su činili direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu g-din Goran Kuševija, savjetnik Ministra rada i socijalnog staranja g-din Dragan Đukanović, direktor Centra za socijalni rad Nikšić g-din Ivan Mitrović, direktor Doma starih Grabovac - Risan g-din Zoran Vukićević i stručne radnice Doma starih Grabovac – Risan g-dja Biljana Raičević, g-dja Biljana Guberinić, g-dja Aleksandra Lalošević i g-dja Desanka Krivokapić, prisustvovali su Drugoj regionalnoj konferenciji "Za zeru više" u Banjaluci.

Domaćin Konferencije, direktor JU Doma za starija lica – Banja Luka, g-din Vinko Lolić u uvodnom izlaganju istakao je da ustanova kojom rukovodi je u procesu dobijanja ISO standarda 9001:2008, odnosno da se konstantno radi na obezbjeđivanju kvalitetnije usluge i bolje socijalne zaštite starih. Prezentaciju timskog rada u procesu implementacije medjunarodnog standarda ISO 9001: 2008, predstavili su stručni radnici Doma za starija lica iz Banja Luke g-dja Renata Ražić i g-din Drago Tomašević.

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske g-din Ljubo Lepir, govorio je o uvođenju standardizacije usluga socijalne zaštite za stara lica, odnosno jedinstvenih standarda za privatni i javni sektor. Na kraju pozvao je sve Domove starih iz Republike Srpske da se priključe Asocijaciji domova starih koja je učestvovala na Konferenciji i istakao značaj razmjene iskustava u ovoj oblasti izmedju domova u regionu.

Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Crne Gore g-din Goran Kuševija, prezentovao je rezultate procesa Reforme sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori i izradu Projekta informacionog sitema socijalnog staranja "Socijalni karton", koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Put do dobijanja medjunarodnog standarda ISO 9001: 2008, sve prednosti i rizike, predstavile su stručne radnice Doma starih Risan g-dja Biljana Guberinić i g-dja Desanka Krivokapić.

Direktor Doma za stara lica "Danica Vogrinec" iz Maribora g-din Marko Slavič, prezentovao je ekonomske uslove za trajno održivi sistem brige o starim osobama i istakao rad na podizanju vlastitog brenda u socijalnoj zaštiti, uz naglasak da želi da starijim ljudima da nešto više od onog što očekuju. To je pristup "Za zeru više", koji je i moto ove konferencije i naveo da Dom u Mariboru nudi i pruža razne vrste usluge za svoje korisnike. Prezentaciju Zakona o dugotrajnoj zaštiti i osiguranju za stara lica i kriterijume za ulazak u sistem, kao i uključenost doma u pružanju usluga u lokalnoj zajednici, predstavile su stručne radnice Doma za stara lica "Danica Vogrinec" iz Maribora g-dja Jelka Černivec i g-dja Vesna Špilič Horvat.

Dom za duševno obolela lica " Vasilije Ostroški – Čudotvorac" iz Novog Bečeja prezentovao je lično planiranje kao put ka kvalitetnijem životu korisnika u domu. Prezentaciju su predstavile stručne radnice Doma g-dja Dijana Lalić i g-dja Kristina Balint.

Na konferenciji su takodje, imali učešće i prof. dr Miroslav Brkić, koji je prezentovao lično planiranje, a o timskom radu u oblasti gerijatrije govorio je prof dr Dejan Sumrak.

Konferencija "Za zeru više" ima za cilj razmjenu pozitivnih iskustava domova za stara i odrasla lica u regionu, odnosno podizanje kvaliteta i standarda života korisnika tih domova.

Dana 10.08.2014.godine u Domu starih ,,Grabovac ,, u Risnu , vjencali su se korisnici nase ustanove Lipovac Zeljka i Vukcevic Savo.

Svadba je realizovana u skladu sa tradicionalnim crnogorskim obicajima.

Pored korisnika i zaposlenih Doma starih, svadbenom skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, predstavnici Centra za socijalni rad Podgorica i Kotor, kao i clanovi porodice korisnika koji su sklopili brak.

solidarnost-srbije-090814Predstavnici Fondacije „Solidarnost Srbije", iz Beograda posjetili su našu ustanovu. Posjeta je imala radni karakter, predstavnici pomenute Fondacije su se upoznali sa načinom rada i funkcionisanja doma.

Prilikom posjete direktor Fondacije doc.dr Ilić Vladimir je uručio donaciju knjiga našoj ustanovi. Povodom toga, direktor Doma starih „Grabovac" , Vukićević Zoran se zahvalio direktoru Fondacije „Solidarnost Srbije" doc.dr Vladimiru Iliću.

Dana 08.08.2014. godine realizovana je tradicionalna manifestacija „Risansko veće“.

Korisnici našeg doma i pratnji socijalne službe su posjetili manifestaciju, zabavljali se i družili uz dobru muziku, kao i razna tradicionalna jela.

U našoj ustanovi postoji dosta korisnika koji pišu pjesme, romane, svoje biografije. Jedan od njih je i Radunović Radomir koji je napisao pjesmu „ Staračka himna" koju prenosimo u cjelosti.

staracka_himna

U kotorskom pozorištu dana 23.07. i 24.07.2014. godine 13 korisnika, našeg doma učestvovalo je u predstavi Njegoš,Vatre po motivima Luče Mikrokozma Petra II Petrovića Njegoša. Autorski projekat: Radmila Vojvodić i Paolo Magelli.

Korisnici su bili statisti u pomenutoj predstavi.

Dana 17.07.2014. godie predstavnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, iz Novog Sada posjetili su našu ustanovu.

Posjeta je imala radni karakter u cilju razmjene iskustva, kao i dogovori u vezi buduće saradnje. Direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Rada Mitrović, VD direktorka Centra za porodični smještaj Ivana Koprivica i predstavnik Asocijacije Duga, Aleksandar Prica su se upoznali sa načinom rada i funkcionisanjem doma.

Dana 08.07.2014.godine našu ustanovu su posjetili predstavnici Crvenog krsta iz Bara sa svojim korisnicima iz Kluba za stare koji je formiran u okviru projekta „Briga za stare". Prilikom dolaska Crveni krst iz Bara je donirao našem Domu pakete hemije.

U periodu od 25.06.2014.godine do 02.07.2014. u sklopu tradinonalnog programa izleta ,koji se dugi niz godina realizuje, korisnici sa odjeljenja za palijativnu njegu bili su u Igalu gdje su uživali u divnom vremenu kao i prijatnoj atmosferi restorana „Mimoza"gje su ručali. U pratnji korisnika billi su koordinator rada popodnevne smjene, okupacioni i radni terapeut.