slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

I ove godine su se korisnici i zaposleni Doma starih "Grabovac" odazvali akciji Dječijeg Doma "Mladost" iz Bijele - "TORTA ZA OSMIJEH", te poslali tortu mališanima kako bi još jednom pokazali neraskidivu vezu između najmlađih i najstarijih pripadnika društva.

"Ljubav je ono stanje u kojem je sreća druge osobe bitna za vašu."

Volimo svoje bake i deke, posjećujmo ih, zovimo ih, pitajmo ih za zdravlje, za neki savjet, popričajmo sa njima ne gledajući na sat. Tek kada odrastemo postajemo svijesni koliko nam je njihova briga u životu značila. Tu ljubav ne može ništa da zamijeni!

14.02. smo simbolično obilježili dan zaljubljenih, te svakom korisniku poklonili po malo srce od gline koje je sa velikom ljubavlju napravljeno u našoj glinarnici u sklopu radno-okupacione terapije.

 

JU Dom starih "Grabovac" i Aleksandra Grujović iz NVO Art of living Montenegro su u prostorijama Doma početkom sedmice započeli sa realizacijom projekta “Pružanje podrške u oblasti rehabilitacije i reintegracije starijih ljudi u okviru socijalne zaštite".

Vježbe se održavaju za dvije grupe korisnika dnevno, gdje korisnici zajedno sa zaposlenima rade vježbe prilagođene njihovim sposobnostima i uče nove tehnike disanja sa ciljem relaksacije tijela i duha.

Ono što posebno raduje i zaposlene i korisnike je to da radionice počinju i završavaju uz muziku i ples. 🥰🎊🎉

PRUŽANJE PODRŠKE U OBLASTI REHABILITACIJE I REINTEGRACIJE STARIJIH LJUDI U OKVIRU SOCIJALNE ZAŠTITE

Organizacija Art of living Montenegro je započela realizaciju projekta koji partnerski realizuje sa našom Ustanovom, Institutom za medije Crne Gore i Centrom za socijalni rad Kotor.

TRAJANJE PROJEKTA: 7 mjeseci

POLAZNICI: 60 korisnika i 10 zaposlenih u JU Dom starih "Grabovac" Risan

CILJ: Učenje novih životnih vještina sa ciljem osnaživanja ličnosti, transformacije negativnih emocija, vraćanja saopouzdanja, umanjivanja osjećaja napuštenosti i izolovanosti.

U NEKIM SLUČAJEVIMA, SMJEŠTAJ U DOM NIJE JEDINA, VEĆ NAJBOLJA OPCIJA

Ljekar Doma dr Nikola Popović i državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Anka Vukićević govorili su u emisiji MREZA.ME na RTCG televiziji o značaju Ustanova socijalne zaštine, trenutnoj situaciji u našem Domu i implementaciji Doma "Grabovac" u javni zdravstveni sistem Crne Gore.

Naši korisnici u okviru radno-okupacione terapije imaju osposobljenu potpuno fukcionalnu glinarnicu sa zaposlenom magistarkom konzervacije i restauracije u okviru iste. Ovim je unapređena već postojeća radno-okupaciona terapija sa ciljem da korisnici usluga Doma unaprijede svoje manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti sa ciljem poboljšanja fizičke i mentalne funkcije.

Ljekar Doma dr Nikola Popović govorio je u emisiji "60 minuta" o trenutnoj situaciji u našoj ustanovi i integrisanju Doma u zdravstveni sistem CG.

Ljekar naše ustanove dr Nikola Popović, gostovao je u jutarnjem programu TV VIJESTI gdje je govorio o integrisanju JU Dom starih "Grabovac" u zdravsteni sistem Crne Gore.

Klasična protivpožarna zaštita u vidu aparata za gašenje požara je dopunjena najnovijom generacijom protivpožarnog urađaja FIRE X.

FIRE X uređaji su instalirani na svim lokacijama u Domu za koje postoji rizik od pojave požara. 

Naime, prednost ovog uređaja je to što se sam aktivira u samo nekoliko sekundi nakon kontakta sa vatrom, te oslobađa gustu smjesu plinova i praška koje se inače koristi za gašenje požara. 

Lopta se samostalno aktivira, te za njeno korištenje nije potrebna posebna obuka ili bilo kakvo tehničko znanje. FIRE X je naprava kojoj nije potrebna ljudska intervencija kako bi se aktivirala, ali se svakako može koristiti na način da se sa bezbjedne udaljenosti ubaci na izvor vatre, kako bi se požar ugasio.

IMG 20220115 172847JU Dom starih ,,Grabovac''  integrisan je u javni zdravstveni sistem Crne Gore  nakon brojnih inicijativa, mukotrpne borbe, te izazova sa kojima se medicinsko osoblje Doma suočavalo u pogledu medicinskog zbrinjavanja korisnika usluga Doma, pogotovo u toku borbe protiv korona virusa. Veliku zahvalnost za zalaganje dugujemo generalnoj direktorici Direktorata za javno zdravlje dr Ivani Živković i ministarki zdravlja dr Jeleni Borovinić Bojović !!

NOVINE:

-Ljekarima i  zdravstvenom osoblju će biti omogućeno  pisanje elektronskih uputa, kao i recepata, što do sada nije bilo moguće.

-Unaprijediće se i način nabavke terapije i medicinskih sredstava neophodnih za kvalitetno liječenje i pružanje kontuinirane zdravstvene zaštite u ovoj ustanovi.

-Status zdravstvenih radnika ove ustanove će biti izjednačen sa zdravstvenim radnicima javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima.

Ova odluka donijeta je na sjednici Vlade Crne Gore 29. decembra 2021 godine nakon što su predstavnici Ministarstva Zdravlja, Ministarstva finansija i socijalnog staramja i Fonda za zdravstveno osiguranje i menadžmenta doma starih u Risnu ukazali na višegodišnje probleme sa kojim se suočava ta ustanova.

JU Dom starih "Grabovac" je Odlukom Opštine Kotor, odnosno Odlukom Komisije za izbor ustanove za realizaciju usluge podrška za život u zajednici - pomoć i njega starijih lica u kući, dana 27.12.2021.godine izabrana kao realizator navedene usluge. 

Komisija je nakon razmatranja prijava i administrativne provjere, ustanovila da "Grabovac" ispunjava sve kriterijume iz Javnog poziva, te donijela jednoglasnu odluku o izboru JU Dom starih "Grabovac" za realizaciju usluge podrška za život u zajednici - pomoć i njega starijih lica u kući. 

311221 1457