slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

U okviru službe za proizvodnju, obradu i distribuciju hrane Doma starih Grabovac, na farmi u mjestu Knežlac uspješno se tovi 12 svinja prosječne mase 100kg, 7 svinja prosječne mase 60kg i jedna suprasna krmača.

Takodje, u posebnom dijelu objekta, vrši se tov 400 komada piladi. 

Sva navedena grla, koja se tove u skladu sa propisanim uslovima i u adekvatnom objektu, predvidjena su za potrebe ishrane korisnika Doma starih. 

Poštovane kolege, izuzetno ponosan sto sam dio baš ovog kolektiva, sa nadom da će vaš rad i radna etika, konačno, biti prepoznata i priznata na pravi način, čestitam vam Međunarodni praznik rada 1. maj.

 "Čvrsto vjerujem u pravilo kompenzacije. Istinite nagrade su uvijek u razmjeru s radom i žrtvama." 

Sindikalna organizacija JU Dom starih Grabovac Risan.

IMG 20230501 084607 796

 

U Domu starih  ,,Bijelo Polje" održana je dvodnevna obuka pod nazivom ,,Obuka za primjenu tehnika programa GRABFIPS za osobe sa problemima demencije".

Obuka je akreditovana od strane Zavoda za socijalnu i dečju zaštitu i namijenjen je stručnim radnicima i saradnicima.

Predavači su zaposleni u našoj ustanovi - psihološkinja Biljana Cimbaljevic i specijalista primijenjene fizioterapije Emil Luković.

U Domu starih "Grabovac" u Risnu, u petak 31. marta i subotu 1. aprila, održala se obuka prevencije padova i preloma.

Program obuke je namijenjen stručnim radnicima i saradnicima koji su u svakodnevnom direktnom kontaktu sa korisnicima - starim osobama u domskom smještaju.

Dvodnevnu obuku, koja je uključivala teorijski i praktični dio, održala je dr sci. med. Sanja Dimitrijević, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

U okviru radno-okupacione terapije, naši korisnici su u pratnji radno-okupacionog terapeuta i stručnih radnika iskazali svoju kreativnost i učestvovali u izradi rukotvorina koje su nakon toga podijeljene ostalim korisnicima.

Ovo je bio još jedan od načina da se u okviru naše ustanove obilježi Medunarodni dan žena.

Povodom obilježavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, predstavnici Javne predškolske ustanove "Bambi" iz Tivta, posjetili su Dom starih u Risnu. Prilikom posjete koja je realizovana u utorak, 7. marta, obradovali su naše korisnike znacima pažnje u vidu torte i dječijeg crteža.