90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

O B A V J E Š T E NJ E

 

POSJETE KORISNICIMA !
OD 1.02.2022. godine dozvoljene su posjete korisnicima Doma "Grabovac".
Posjete su omogućene svakim danom u periodu od 10.30 do 14.00 časova uz obaveznu najavu i u tačno određenom terminu.
 
Zakazivanje termina je moguće ostvariti radnim danima u periodu od 08.00 do 14.00 časova na sledeće brojeve telefona:
Odjeljenje gerijatrije (H paviljon) 067 149 006
Odjeljenje psihogerijatrije (G paviljon) 067 149 003
Odjeljnje palijativne njege i odjeljenje demencije 067 149 004 
 
USLOVI ZA POSJETU 
- dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije a ne više od 180 dana.
- negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h
- dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 180 dana.
POSJETIOCI MORAJU DONIJETI ISKLJUČIVO ORIGINAL DOKAZ JEDNOG OD NAVEDENIH USLOVA.
Elektronske forme dokaza nisu mjerodavne.
Posjete koje su vremenski ograničene se održavaju u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga uz poštivanje svih epidemioloških mjera i nošenja zaštitne opreme (dezinfekcija, socijalna distanca, maske) 
Omogućene su posjete korisnicima u unutrašnjim prostorima pružaoca usluga kada iz objektivnih razloga posjetu nije moguće organizovati u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga . 
 
Molimo sve zakazane posjete da poštuju termine i obavezu nošenja LZO, kao i da sa sobom ponesu lični indentifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i fotokopiju potrebnih potvrda (dokaz o vakcinaciji, negativan PCR test i dokaz o infekciji Sars Kov 2 - orginal potvrda na uvid).

Helen Doron English Montenegro! BE KIND, PASS IT ON!

Nastavnici i učenici Helen Doron English Montenegro (Podgorica, Kotor, Bar, Budva) pripremili su i uručili pregršt novogodišnjih poklona korisnicima usluga Doma starih "Grabovac.

Ovi mali ljudi velikog srca, pokazali su cijelom društvu kako se cijene i poštuju bake i deke, te su pored poklona poslali i ručno nacrtane čestitke pune iskrenih i toplih riječi.

Druženje djece i stanara Doma je ove godine izostalo, ali se nadamo druženju sledeće godine!

"Od Božića до Божића"

Turistička Organizacija Opštine Kotor, NVU Karampana i Apoteka Medicor su u zajedničkoj manifestaciji "Od Božića до Божића" posjetili i našu Ustanovu, te predstavnicima Doma uručili novogodišnje poklone za korisnike.

Nažalost, zbog epidemiološke situacije, druženje Deda mraza i vilenjaka sa stanarima Doma je ove godine izostalo, ali se radujemo druženju sljedeće godine.

Foto: Ranko Maraš/Turistička Organizacija Opštine Kotor

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA PUTEM PISANE LICITACIJE

JU Dom starih „Grabovac“ Risan na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje

motornih vozila br. 01-3509/1 od 20.12. 2021 .godine,  na osnovu člana 30 i 40  Zakona o državnoj

imovini ( „Službeni list CG” br. 21/09 i 40/11 ), u skladu sa članom 6 Uredbe o prodaji i davanju u

zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG” br. 44/10) objavljuje:

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU

MOTORNIH VOZILA PUTEM PISANE LICITACIJE

 

1.Motorno vozilo marke Wolksvagen , tip T 5, reg.oznake KO - CG 106, god.proizvodnje 2006,

nafta, masa praznog vozila 2.810 kg , neregistrovan, u voznom stanju, početna cijena 1.686,00 € bez

pdv-a.

 

2. Motorno putničko vozilo marke VW Passat 1.6 TDI , reg.oznake KO- CG 113, godina

proizvodnje 2010 , nafta, masa praznog vozila 1.540 kg , registrovan, u voznom stanju , početna

cijena 2.784,00 eura, bez pdv-a.

 

Ponude se dostavljaju na adresi : JU Dom starih “Grabovac” Risan , ul.Pješčina bb ,u

terminu od 07:00 do 11:00 časova zaključno sa 27.12.2021.godine. Otvaranje ponuda obaviće se

dana 27.12.2021 godine sa početkom u 11,30 časova u JU Domu starih „Grabovac“ Risan a istom

mogu prisustvovati ponuđači odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici uz poštovanje preporuka

NKT-a za suzbijanje i spriječavanje širenja bolesti COVID-19. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj

koverti sa naznakom: “Za poziv za prikupljanje ponuda za prodaju vozila za potrebe JU Doma starih

„Grabovac” Risan putem pisane licitacije” i „Ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja

ponuda“. Na koverti moraju biti naznačeni podaci o ponuđaču (naziv, adresa i kontakt telefon).

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži: redni broj vozila za koje je ponuđač zainteresovan i

ponuđenu cijenu izraženu u eurima.

 

Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena.Ponude mogu dostavljati pravna i fizička lica

koja uplate depozit u visini od 10% od početne procjenjene vrijednosti vozila na žiro račun broj 510-

19143-35 kod CKB Filijala Kotor ili žiro račun broj 535-8026-57 kod Prve banke AD Podgorica i dokaz

o uplati dostave uz ponudu ili prezentiraju na sjednici za otvaranje ponuda. Neblagovremene,

nepotpune i ponude sa ponuđenom cijenom ispod početne cijene iz ovog oglasa kao i ponude u

nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje. 

 

Neuspješnim ponuđačima, uplaćeni depozit će biti vraćen u roku od tri dana.

 

Kontakt osoba: Kumburović Vladana , tel. 032/371-100

 

RADIO KOTOR: dr Popović: 190 štićenika Doma starih "Grabovac" primilo treću dozu vakcine, 210 vakcinisanih protiv sezonskog gripa

161221 0848Ljekar Doma starih "Grabovac" dr Nikola Popović, u gostovanju na Radio Kotoru, govorio je o vakcinaciji korisnika protiv korona virusa i protiv sezonskog gripa, borbi protiv pandemije Covid-19 virusa, te izazovima i specifičnostima sa kojima se susreće radeći kao ljekar u Domu starih.  

 Detaljnije možete pročitati na sljedećem linku:

https://radiokotor.info/clanak/drustvo/dr-popovi%C4%86:-190-%C5%A0ti%C4%86enika-doma-starih-primilo-tre%C4%86u-dozu-vakcine,-210-vakcinisanih-protiv-sezonskog-gripa/0?fbclid=IwAR1orG7Gl47wGFqMZcs_rgPZYN3wJv3aOH0D5RI67mrf3YLkVmULloAJmpk

29.11.2021.godine Uprava Doma starih "Grabovac" je za svoje korisnike priredila mali program u znak sjećanja na Dan Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Da ih vratimo u neka njima srećnija vremena, pomogli su nam đaci OŠ "Veljko Drobnjaković" iz Risna, čiji su prvačići polagali pionirsku zakletvu, te članovi Kulturnog centra "Stara Budva", koji su odigrali par tradicionalnih narodnih igara, na čemu im se od srca zahvaljujemo u ime cijelog kolektiva i korisnika Doma.

Uz strogo poštovanje epidemioloških mjera, 29. novembra je u Grabovacu održan pravi mali pionirski skup i veliko nam je zadovoljstvo da svojim korisnicima priređujemo razne kulturno-umjetničke programe kako bi im uljepšali boravak u Domu starih "Grabovac".

Zaposleni, gosti i korisnici su se već tradicionalno kao pioniri zakleli da će:

"...čuvati bratstvo i jedinstvo

Svih naroda i narodnosti

I cijeniti sve ljude svijeta

koji žele slobodu i mir!"

Potpisan memorandum o saradnji sa NVO Centar za socijalnu sigurnost

JU Dom starih "Grabovac" kojim rukovodi Srđan Dragomanović i NVO Centar za socijalnu sigurnost koju zastupa predsjednik Goran Kuševija potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji. 

Saradnja institucija za smještaj odraslih i starih sa nevladinim sektorom je vrlo važan segment kada se radi o staranju jedne od najugroženijih kategorija društva. 

Goran Kuševija je svoju karijeru započeo u Domu starih "Grabovac", te upravo zbog toga razumije potrebe naših korisnika i značaj ustanova poput naše, tako da vjerujemo da će međusobna saradnja biti dugotrajna i uspješna.

 

PROMOCIJA KNJIGA "SUSRETI U TUĐINI" I "SUNCE ZALAZI" AUTORA VELJKA IKOVIĆA, KORISNIKA USLUGA JU DOM STARIH "GRABOVAC" RISAN.

Drugog dana VIII Regionalne konferencije "Za zeru više" 13.11.2021.godine, u Domu starih "Grabovac" su promovisane dvije knjige korisnika Doma - Veljka Ikovića, profesora književnosti u penziji -„Susreti u tuđini“ i „Sunce zalazi“.

Obije knjige je sponzorisao i promovisao Dom starih "Grabovac" a napisane su u vrijeme stroge izolacije u jeku pandemije Korona virusa.

"Susreti u tuđini" se bazira na Veljkovom četvorogodišnjem boravku u inostranstvu i priča nam o raznim sudbinama i ljudima koje je autor upoznao na tom putu.

"Sunce zalazi" nam govori o ljudskoj prolaznosti, životu u pandemiji i Risnu kao malom i ugodnom mjestu za odmor.

Knjige je recenzirala Milica Vuković koja je istakla da je Veljko Iković osoba sa integritetom, humanista i vrstan prosvjetni radnik u penziji, dok je direktor Doma rekao da Veljko svoj životni poziv edukatora na neki način prenosi i na osoblje Doma i ostale korisnike.

Dragomanović je takođe istakao da će Dom starih "Grabovac" nastaviti da podržava i finansira ovakve i slične aktivnosti korisnika usluga.

PREDSTAVLJEN PROJEKAT REKONSTRUKCIJE ODJELJENJA PALIJATIVNE NJEGE

Drugog dana VIII Regionalne konferencije "Za zeru više" 13.11.2021.godine predstavljen je projekat rekonstrukcije odjeljenja palijativne njege.

Cilj ovog projekta je nadogradnja postojećeg objekta Doma. Na jednom dijelu su projektovani apartmani sa pratećim sadržajima za boravak i njegu starih lica, a u drugom dijelu Hospis sa adekvatnim arhitektonskim i infrastrukturnim sadržajima.

Koncept Hospisa je zamišljen kao takav da sprovodi multidisciplinarni način zbrinjavanja pacijenata sa terminalnim bolestima u cilju podizanja kvaliteta života oboljelih. Pored medicinskog osoblja, pacijentima i njihovim porodicama su dostupni psiholozi, socijalni radnici kao i duhovnici.

Direktor JU Dom starih "Grabovac", Srđan Dragomanović je izjavio da "trenutno u Crnoj Gori ne postoji ovakav vid usluge, pa će Dom Grabovac, kada projekat bude realizovan, biti pionir u pružanju ovakvog vida usluge". Direktor ustanove je takođe istakao da su u toku pregovori sa glavnim državnim arhitektom oko odobrenja realizacije projekta čija je vrijednost procijenjena na oko 1,500,000EUR. Dalje je objasnio da nakon odobrenja glavnog državnog arhitekte slijedi dobijanje saglasnosti i izrada glavnog projekta, kao i obezbjeđivanje sredstava koja su dostupna i iz stranih fondova, te u konačnici realizacija samog projekta.

VIII Regionalna konferencija - Za zeru više

VIII Regionalna konferencija “Za zeru više“ i ove godine je okupila predstavnike domova za stara i odrasla lica iz Regiona. Ovogodišnja tema konferencije, čiji je domaćin JU Dom starih Grabovac iz Risna bila je “Uticaj pandemije COVID 19 na rad u ustanovama za smještaj odraslih I starih”.
Konferenciju je otvorio Siniša Bjeković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, dok je uvodničar bio docent dr Nebojša Kavarić.
 
 
 
 

Gostovanje na RTCG

U emisiji RTCG "Mreža.me" razgovarali smo o epidemiloškoj situaciji u Domu, funkcionisanju naše ustanove i rekonstrukcijama koje nas očekuju.