90444111 1436916023155231 3817768048270508032 o

 

 FB IMG 1663999456607

 

Posjete su omogućene svakim danom u periodu od 10:30 do 20:00 časova bez prethodne najave.


 

 

JU Dom starih ,,Grabovac'' integrisan je u javni zdravstveni sistem Crne Gore

IMG 20220115 172847JU Dom starih ,,Grabovac''  integrisan je u javni zdravstveni sistem Crne Gore  nakon brojnih inicijativa, mukotrpne borbe, te izazova sa kojima se medicinsko osoblje Doma suočavalo u pogledu medicinskog zbrinjavanja korisnika usluga Doma, pogotovo u toku borbe protiv korona virusa. Veliku zahvalnost za zalaganje dugujemo generalnoj direktorici Direktorata za javno zdravlje dr Ivani Živković i ministarki zdravlja dr Jeleni Borovinić Bojović !!

NOVINE:

-Ljekarima i  zdravstvenom osoblju će biti omogućeno  pisanje elektronskih uputa, kao i recepata, što do sada nije bilo moguće.

-Unaprijediće se i način nabavke terapije i medicinskih sredstava neophodnih za kvalitetno liječenje i pružanje kontuinirane zdravstvene zaštite u ovoj ustanovi.

-Status zdravstvenih radnika ove ustanove će biti izjednačen sa zdravstvenim radnicima javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima.

Ova odluka donijeta je na sjednici Vlade Crne Gore 29. decembra 2021 godine nakon što su predstavnici Ministarstva Zdravlja, Ministarstva finansija i socijalnog staramja i Fonda za zdravstveno osiguranje i menadžmenta doma starih u Risnu ukazali na višegodišnje probleme sa kojim se suočava ta ustanova.

JU Dom starih "Grabovac" izabran kao realizator usluge podrška za život u zajednici - pomoć i njega starijih lica u kući

JU Dom starih "Grabovac" je Odlukom Opštine Kotor, odnosno Odlukom Komisije za izbor ustanove za realizaciju usluge podrška za život u zajednici - pomoć i njega starijih lica u kući, dana 27.12.2021.godine izabrana kao realizator navedene usluge. 

Komisija je nakon razmatranja prijava i administrativne provjere, ustanovila da "Grabovac" ispunjava sve kriterijume iz Javnog poziva, te donijela jednoglasnu odluku o izboru JU Dom starih "Grabovac" za realizaciju usluge podrška za život u zajednici - pomoć i njega starijih lica u kući. 

311221 1457

Ministarstvo zdravlja uputilo Vladi Crne Gore Informacije o aktuelnim problemima u JU Dom starih "Grabovac", sa predlozima rješenja za prevazilaženje postojećih problema u ostvarivanju zdravstvene zaštite korisnika

29.12.2021.godine. 53. sjednica Vlade Crne Gore

Od dolaska trenutnog menadžmenta na čelo JU Dom starih "Grabovac", intenzivno se radilo na integrisanju naše ustanove u javni zdravstveni sistem. U više navrata, predlozi i napori menadžmenta da se Dom implementira u javni zdravstveni sistem nailazili su na otpor i odbijanje od strane Fonda zdravstva i Ministarstva zdravlja. Nakon intervencija i zalaganja gospođe Živković dr Ivane, generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, , državnog sekretara Velja Čađenovića i Ministarke zdravlja Borovinić Bojović dr Jelene, problemi sa kojima se susreće "Grabovac" po pitanju zdravstvene zaštite se aktuelizovao i pokrenuo sa mrtve tačke.

Ovom prilikom upućujemo veliku zahvalnost Ministarstvu zdravlja Crne Gore u ime svih korisnika i zaposlenih JU Dom starih "Grabovac" jer su prepoznali probleme sa kojima se susreće naša Ustanova, pogotovo u periodu pandemije Covid-19 virusa.

Posjeta predstavnika Opštine Bar, Centra za socijalni rad i Crvenog krsta Bar

Predstavnici Opštine Bar, Centra za socijalni rad Bar, te članovi Crvenog krsta iz Bara, posjetili su Dom "Grabovac" i tom prilikom donijeli novogodišnje poklone za stanare Doma sa teritorije Barske opštine.

Zahvaljujemo im, kao i svim ostalim donatorima koji svojim djelovanjem pomažu korisnike i uljepšavaju im ove praznične dane.

27122021 1122

Helen Doron English Montenegro! BE KIND, PASS IT ON!

Nastavnici i učenici Helen Doron English Montenegro (Podgorica, Kotor, Bar, Budva) pripremili su i uručili pregršt novogodišnjih poklona korisnicima usluga Doma starih "Grabovac.

Ovi mali ljudi velikog srca, pokazali su cijelom društvu kako se cijene i poštuju bake i deke, te su pored poklona poslali i ručno nacrtane čestitke pune iskrenih i toplih riječi.

Druženje djece i stanara Doma je ove godine izostalo, ali se nadamo druženju sledeće godine!

"Od Božića до Божића"

Turistička Organizacija Opštine Kotor, NVU Karampana i Apoteka Medicor su u zajedničkoj manifestaciji "Od Božića до Божића" posjetili i našu Ustanovu, te predstavnicima Doma uručili novogodišnje poklone za korisnike.

Nažalost, zbog epidemiološke situacije, druženje Deda mraza i vilenjaka sa stanarima Doma je ove godine izostalo, ali se radujemo druženju sljedeće godine.

Foto: Ranko Maraš/Turistička Organizacija Opštine Kotor

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA PUTEM PISANE LICITACIJE

JU Dom starih „Grabovac“ Risan na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje

motornih vozila br. 01-3509/1 od 20.12. 2021 .godine,  na osnovu člana 30 i 40  Zakona o državnoj

imovini ( „Službeni list CG” br. 21/09 i 40/11 ), u skladu sa članom 6 Uredbe o prodaji i davanju u

zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG” br. 44/10) objavljuje:

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU

MOTORNIH VOZILA PUTEM PISANE LICITACIJE

 

1.Motorno vozilo marke Wolksvagen , tip T 5, reg.oznake KO - CG 106, god.proizvodnje 2006,

nafta, masa praznog vozila 2.810 kg , neregistrovan, u voznom stanju, početna cijena 1.686,00 € bez

pdv-a.

 

2. Motorno putničko vozilo marke VW Passat 1.6 TDI , reg.oznake KO- CG 113, godina

proizvodnje 2010 , nafta, masa praznog vozila 1.540 kg , registrovan, u voznom stanju , početna

cijena 2.784,00 eura, bez pdv-a.

 

Ponude se dostavljaju na adresi : JU Dom starih “Grabovac” Risan , ul.Pješčina bb ,u

terminu od 07:00 do 11:00 časova zaključno sa 27.12.2021.godine. Otvaranje ponuda obaviće se

dana 27.12.2021 godine sa početkom u 11,30 časova u JU Domu starih „Grabovac“ Risan a istom

mogu prisustvovati ponuđači odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici uz poštovanje preporuka

NKT-a za suzbijanje i spriječavanje širenja bolesti COVID-19. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj

koverti sa naznakom: “Za poziv za prikupljanje ponuda za prodaju vozila za potrebe JU Doma starih

„Grabovac” Risan putem pisane licitacije” i „Ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja

ponuda“. Na koverti moraju biti naznačeni podaci o ponuđaču (naziv, adresa i kontakt telefon).

Ponuda za nadmetanje treba da sadrži: redni broj vozila za koje je ponuđač zainteresovan i

ponuđenu cijenu izraženu u eurima.

 

Kriterijum za prodaju vozila je najveća ponuđena cijena.Ponude mogu dostavljati pravna i fizička lica

koja uplate depozit u visini od 10% od početne procjenjene vrijednosti vozila na žiro račun broj 510-

19143-35 kod CKB Filijala Kotor ili žiro račun broj 535-8026-57 kod Prve banke AD Podgorica i dokaz

o uplati dostave uz ponudu ili prezentiraju na sjednici za otvaranje ponuda. Neblagovremene,

nepotpune i ponude sa ponuđenom cijenom ispod početne cijene iz ovog oglasa kao i ponude u

nezapečaćenim kovertama neće se uzeti u razmatranje. 

 

Neuspješnim ponuđačima, uplaćeni depozit će biti vraćen u roku od tri dana.

 

Kontakt osoba: Kumburović Vladana , tel. 032/371-100

 

RADIO KOTOR: dr Popović: 190 štićenika Doma starih "Grabovac" primilo treću dozu vakcine, 210 vakcinisanih protiv sezonskog gripa

161221 0848Ljekar Doma starih "Grabovac" dr Nikola Popović, u gostovanju na Radio Kotoru, govorio je o vakcinaciji korisnika protiv korona virusa i protiv sezonskog gripa, borbi protiv pandemije Covid-19 virusa, te izazovima i specifičnostima sa kojima se susreće radeći kao ljekar u Domu starih.  

 Detaljnije možete pročitati na sljedećem linku:

https://radiokotor.info/clanak/drustvo/dr-popovi%C4%86:-190-%C5%A0ti%C4%86enika-doma-starih-primilo-tre%C4%86u-dozu-vakcine,-210-vakcinisanih-protiv-sezonskog-gripa/0?fbclid=IwAR1orG7Gl47wGFqMZcs_rgPZYN3wJv3aOH0D5RI67mrf3YLkVmULloAJmpk

29.11.2021.godine Uprava Doma starih "Grabovac" je za svoje korisnike priredila mali program u znak sjećanja na Dan Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Da ih vratimo u neka njima srećnija vremena, pomogli su nam đaci OŠ "Veljko Drobnjaković" iz Risna, čiji su prvačići polagali pionirsku zakletvu, te članovi Kulturnog centra "Stara Budva", koji su odigrali par tradicionalnih narodnih igara, na čemu im se od srca zahvaljujemo u ime cijelog kolektiva i korisnika Doma.

Uz strogo poštovanje epidemioloških mjera, 29. novembra je u Grabovacu održan pravi mali pionirski skup i veliko nam je zadovoljstvo da svojim korisnicima priređujemo razne kulturno-umjetničke programe kako bi im uljepšali boravak u Domu starih "Grabovac".

Zaposleni, gosti i korisnici su se već tradicionalno kao pioniri zakleli da će:

"...čuvati bratstvo i jedinstvo

Svih naroda i narodnosti

I cijeniti sve ljude svijeta

koji žele slobodu i mir!"

Potpisan memorandum o saradnji sa NVO Centar za socijalnu sigurnost

JU Dom starih "Grabovac" kojim rukovodi Srđan Dragomanović i NVO Centar za socijalnu sigurnost koju zastupa predsjednik Goran Kuševija potpisali su memorandum o razumijevanju i saradnji. 

Saradnja institucija za smještaj odraslih i starih sa nevladinim sektorom je vrlo važan segment kada se radi o staranju jedne od najugroženijih kategorija društva. 

Goran Kuševija je svoju karijeru započeo u Domu starih "Grabovac", te upravo zbog toga razumije potrebe naših korisnika i značaj ustanova poput naše, tako da vjerujemo da će međusobna saradnja biti dugotrajna i uspješna.