slajd01.jpg
slajd01.jpg
slajd01.jpg

Zaposleni Doma - Bojana Plavša, Biljana Cimbaljević i Emil Luković održali su obuku tehnika programa „Grabfips“ koji je akreditovala naša ustanova a koja za cilj ima ojačavanje kapaciteta stručnih radnika i stručnih saradnika kroz upoznavanje sa programom i njegovom praktičnom primjenom u radu sa licima oboljelim od demencije.

Psihološkinje Bojana Plavša i Biljana Cimbaljević govorile su o programu "GRABFIPS" kao metodu očuvanja fizičkih i mentalnih kapaciteta osoba sa problemima demencije,  dok je fizioterapeut Emil Luković bazirao na biopsihoscijalnom pristupu u menadzmentu osoba sa demencijom.

Korisnici su sa svojim radovima iz radno-okupacione terapije učestvovali na Prvom bazaru rukotvorina u Risnu u organizaciji Mjesne zajednice Risan. 

Zahvaljujemo se organizatorima na pozivu.

Korisnici su i ove godine prisustvovali spektaklu "Rimska noć" u Risnu u organizaciji Turistička Organizacija Opštine Kotor/Tourism Organisation of Kotor 

Naši stanari su uživali u gladijatorskim borbama i plesu sa sabljama i vatrom.

Black Minimalist Eid Ramadan Mubarek Instagram Post

Naši korisnici, članovi novinarske sekcije, zajedno sa novinarkom Ivanom Komnenić, objavili su novi broj časopis "GLAS GRABOVCA".

Nakon pauze usljed korona virusa, nastavljamo sa radom sekcije i objavom novih brojeva časopisa.